Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skriv

Skapad 2020-11-02 20:51 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Läs och skriv - förståelse

Innehåll

Fokusområde: Läs och skriv

Bakgrund

 

Vuxna i barnens närhet har en viktig roll för barnens utveckling i skrivandet. Barnens självförtroende inom läs och skriv stärks om vuxna tar barnens skrivande på allvar och visar  uppskattning och respons (Skolverket, Barns tidiga skrivande, 2017. S. 11).

 

Enligt Pihlgren (2020, s. 140) finns tre viktiga områden som är gynnsamma för läs och skrivutvecklingen. Förståelse är ett område som handlar om förståelse för språkets funktion och innehåll t ex skriftspråkets betydelse, det skrivna språket och dess möjlighet att intressera lyssnaren och läsaren.

 

Syfte

 

I läroplanen står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap (Lpfö 18, s. 13-14).

 

 

 

Mål  (något vi kan uppnå)

 

·       Att barnen får en möjlighet att utveckla förståelsen att en text vill förmedla något.

 

·       Att barnen får en möjlighet att utveckla sitt intresse för skriftspråket och dess betydelse.

 

 

 

Vad?

 

Förståelse - innefattar att barnen ska få en förståelse för berättelsers uppbyggnad och vad läsning kan ge samt språkkänsla. Genom att undervisa i att läsa, berätta, samtala och skriva kan barnen få möjlighet att utveckla sin förståelse i läsande och skrivande.

 

 

 

Hur- arbetssätt?

Vi använder oss av nulägesbeskrivning för att över tid kunna se en progression.

 

Hur kommer det sig att vi har bokstäver tror du?

På vilket sätt behövs bokstäver?

Vilka bokstäver kan du?

 

-       Barnen får se en text med tillhörande bild och får berätta vad de tror står i

 

-       texten.

 

-       Barnen får se en text på en bestämd plats och får berätta vad de tror står där.

 

 

 

·       Läsa: ha böcker tillgängliga så att barnen får tillgång till böckerna, visa på böckernas funktion, läsa böcker i mindre och större sammanhang, visa och lyssna på böcker digitalt, gör medvetna val av bok,

 

·       Berätta: berätta olika slags sagor, välkända, folksagor, påhittade, sagor från hela världen, använd rekvisita eller bilder.

 

·       Samtala: samtala om och kring boken utifrån text och bild, samtala om sagan utifrån berättandet, skapa ett klimat för öppen dialog, bjud in till värdering och tolkning genom öppna frågor, ge barnen möjlighet att ställa frågor och funderingar.

 

·       Skriva: ha papper och pennor tillgängliga, var en förebild och visa på skrivandets funktion på tex en whiteboard tavla, skriv text till barnens teckningar, ha ordbilder uppsatta, klappa stavelser genom att tex klappa barnens namn, skriv digitalt med barnen, uppmuntra barnens skrivande i stunden.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: