Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2020 åk 7 Kemi

Skapad 2020-11-02 21:22 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Kemi
Ett arbetsområde i kemi med fokus på att - fördjupa kunskapen om ämnen, blandningar och kemiska föreningar. - lära sig mer om det naturvetenskapliga arbetssättet och träna på att genomföra och sammanställa olika undersökningar. - lära sig att förstå vikten av att hantera kemikalier på ett säkert sätt.

Innehåll

Planering i kemi hösten 2020 åk 7   

Vecka 

Tisdag

Onsdag 

Fredag 

Läxa till onsdag

45

Föremål i kemisalen 

Kemisäkerhet 

sid 13-15 +

powerpoint kemi 1

Ämnens egenskaper

sid 16-21 + powerpoint kemi 2

Laboration ämnens egenskaper

lämna in laborationsrapport 1

 

46

Rena ämnen Blandningar

Separationsmetoder

sid 32-35

sid 58-67

Rena ämnen Blandningar

Separationsmetoder

Laboration separera ämnen

Lämna in laborationsrapport 2

Läxa  sid 13-15

-Vetenskapligt arbetssätt

-Säkerhet 

-Föremål i kemisalen

Powerpoint “kemi 2”   om ämnens egenskaper 

47

Kemiska föreningar 

Kemiska reaktioner

sid 76-79

Kemiska föreningar 

Kemiska reaktioner

Laboration kemisk reaktion

Lämna in laborationsrapport 3 

Läxa sid 58-67

Blandningar

Separationsmetoder

48

Brand och brand säkerhet

Sid 98-106

Brand och brand säkerhet

Laboration brandfarliga ämnen

Lämna in laborationsrapport 4

Läxa sid 76-79

Kemiska föreningar och kemiska reaktioner

49

Prov onsdag läs anteckningar och powerpoint samt nedanstående sidor. 

Rena ämnen

sid 32-35

Blandningar

Separationsmetoder

sid 58-67

Kemiska föreningar 

Kemiska reaktioner

sid 76-79
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta så här:

  • Genomgångar, 

  • Arbetsuppgifter

  • Laborationer

  • Filmer


Följande delar kommer att bedömas:

 

Dina kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 

 

Din förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar samt formulera egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.Matriser

Ke
KEMI kunskapskrav arbetsområde kemi åk 7

E
C
A
Följa given planering och planera undersökning
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställning
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. .
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultatens rimlighet och förslag på förbättringar.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökning
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskap om materiens uppbyggnad etc...
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: