Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - vatten

Skapad 2020-11-02 21:15 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 4 Kemi
Vad består vatten av? Vad är en vattenmolekyl och vad är en atom? Vad är det som händer när vatten kokar i en kastrull? Hur får vi dricksvatten? Hur mycket vatten använder du varje dag? Använder människor i andra länder lika mycket vatten som oss? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i kemi.

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Ge en enkel förklaring till skillnaden mellan en atom och en molekyl.
 • Rita och förklara hur en vattenmolekyl ser ut.
 • Skriva och förklara hur vatten skrivs med kemiska tecken (H2O).
 • Berätta om vattnets tre faser; fast form, flytande form och gasform. 
 • Ge exempel på ämnen som kan lösas upp i vatten. 
 • Vattnets kretslopp.
 • Använda ett naturvetenskapligt arbetssätt; dokumentera dina experiment. 
 • Diskutera hur människan påverkar naturen.
 • Förstå hur ett reningsverk fungerar.
 • Känna till några vanliga kemikalier vi använder i vardagen. 
 • Ha kunskap om historisk kemi samt de fyra elementen. 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Vi kommer under pågående tema i v. 45-51 att:

 • Ha genomgångar i helklass.
 • Föra diskussioner i grupp samt i helklass.
 • Läsa olika texter.
 • Arbeta med skriftliga uppgifter. 
 • Se på faktafilmer. 
 • Genomföra olika laborationer.
 • Repetera med olika typer av quiz. 
 • Skapa en illustration av vattnets kretslopp samt ge en muntlig förklaring.

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Föra diskussioner i grupp.
 • Vara aktiv på lektionerna och ställa relevanta frågor.
 • Genomföra laborationer. 
 • Arbeta med skriftliga uppgifter. 
 • Skapa en illustration av vattnets kretslopp. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: