👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering 2020-2021

Skapad 2020-11-02 21:28 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Programmering på Gymnasiesärskolans individuella program.
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO
Lär dig om programmering med hjälp av Bee-Bot.

Innehåll

Träna dig att programmera genom att förflytta Bee-Bot från A till B. 

Du får träna dig på att:

 • Programmera Bee-Bot att gå framåt.
 • Programmera  Bee-Bot att gå bakåt.
 • Programmera  Bee-Bot att svänga till höger. 
 • Programmera  Bee-Bot att svänga till vänster.
 • Programmera  Bee-Bot att gå från A till B.
 • Räkna
 • Samarbeta med dina kamrater.

 

Du kommer att bedömas enligt följande: 

 • Trycka rätt antal gånger på pilen, med stöd. 
 • Trycka på pilen som visar rakt fram.
 • Starta Bee-Bot genom att trycka på den gröna knappen.
 • Trycka två gånger på den blå knappen och på så vis nollställa programmeringen.
 • Programmera Bee-Bot rakt fram och välta hushållsrullar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att lösa enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom deltar eleven i att använda vardagsteknik.
  NAO  E

Matriser

NAO
Natur och miljö bedömningsmatris (IVSÄR)

Människokroppen och hälsa

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Människokroppens olika delar och deras funktioner.
Hygien och hälsovård, t.ex. smittspridning.
Människors sexualitet, lust och relationer.

Växter, djur och natur

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Olika naturtyper, t.ex. sjö och äng
Växter, djur och deras livscykler, t.ex. en tall från frö till frö.
Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
Vatten och vattnets olika egenskaper.
Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
Några vanliga energikällor, t.ex. vattenkraft, vindenergi och olja.

Tid och rum

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Tidsuppfattning, t.ex. begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, t.ex. raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, t.ex. klocka, timer och timglas
Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.

Matematik och teknik

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
Geometriska former och begrepp, t.ex. cirkel, kvadrat och rektangel.
Tabeller och diagram och hur de kan utläsas och tolkas.
Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, t.ex. prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
Teknik i vardagen, t.ex. telefon, dörr och stege.
Olika material och deras egenskaper, t.ex. hårdhet, struktur och täthet.
Elektricitet, dess användning och risker.