Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia

Skapad 2020-11-02 22:17 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Fysik
Nu börjar vi med ett arbetsområde som rör fysik. Det vill säga "Vetenskapen om materien och de krafter som håller den samman". Fysiker gör mätningar av olika slag för att beskriva fenomen i vår värld. I detta arbetsområde kommer vi att diskutera, undersöka följande: Vad är det som gör att något tar stor plats? Vad är det som gör att något väger mycket?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 • Förstå vad materia är

 • Veta vad materia är uppbyggd av
 • Veta vad ett grundämne och en kemisk förening är
 • Förstå vad vikt och volym är
 • Förstå att ämnen har olika täthet (densitet)
 • Veta något om vilken betydelse vattnets ytspänning har för naturen och vårt vardagsliv
 • Veta något om nanoteknik
 • Kunna några teorier om materia

Undervisning - arbetssätt

Centralt innehåll

 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Begrepp

Fysik
Materia
Grundämne
Kemisk förening
Atom

Molekyl
Volym
Vikt
Densitet
Ytspänning
Nanoforskning

Undervisning:

Vi kommer att jobba med föreläsningar, instudering av faktatexter, reflektioner kring det lästa samt laborationer med rapporter och filmer.

 

Elevinflytande

Eleverna ska få ge förslag på hur de vill visa sina kunskaper

Bedömning

Detta förväntas eleven kunna och nedanstående kommer att bedömas?

 • Genomförande av laborationer samt rapporter
 • Redogöra faktakunskaper som rör materia och dess sammanhållande krafter
 • Veta vad materia är uppbyggd av
 • Veta vad materia är
 • Veta vad ett grundämne och en kemisk förening är
 • Förstå vad vikt och volym är
 • Förstå att ämnen har olika täthet (densitet)
 • Veta vad ytspänning är
 • Kort förklara vad nanoteknik är
 • Redogöra för någon teori kring materia

I bedömningen används matris.

Bedömning sker löpande

 

Matriser

Fy
Materia

Måluppfyllelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kunskaper
Du har några grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen inom arbetsområdet. Du använder ett fåtal fysikaliska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen inom arbetsområdet. Du kan till viss del använda fysikaliska begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen inom området. Du kan förklara saker med relativt god användning av fysikaliska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen inom området. Du kan förklara saker med god användning av fysikaliska begrepp.

Laborationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Genomförande
Du kan med vuxens hjälp genomföra laborationer med hjälp av laborationshandledning.
Du kan till viss del genomföra laborationer med hjälp av laborationshandledning
Du kan till stor del planera och utföra ditt experiment självständigt
Du planerar och utför ditt experiment självständigt och med säkerhet
Laborationsrapport
Du redovisar vissa delar av hur laborationen utförts, resultatet samt slutsatsen med ett enkelt vardagligt språk.
Du redovisar hur laborationen utförts, resultatet samt slutsatsen med ett vardagligt språk.
Du redovisar laborationen steg för steg och med ett i stort sett korrekt naturvetenskapligt språk.
Du genomför, planerar och redovisar laborationen på ett relevant sätt med korrekt naturvetenskpligt språk, där du också analyserar resultatet i en slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: