Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäcken v 44

Skapad 2020-11-03 06:51 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Teknik och värdegrund

Vecka: 44

Nyfikenhetsfråga: Hur uppmuntrar och ser vi samspel via sagor?

  

Vi gör tillsammans

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Värdegrund:
Vi har fått nya kompisar till gruppen och har jobbat mycket med att de ska känna sig välkommen.

Teknik:  
Barnen har visat stort intresse för planeterna när vi arbetat med naturvetenskap. Vi väljer därför att fortsätta vårt arbete med rymden när vi går vidare till teknikområdet.
   

Värdegrund:
Barnen har tagit egna initiativ till att välkomman de nya kompisarna.   

Teknik:
Barnen inspirerar varandra och lär sig genom olika uttryckssätt som sång, dans, målning och skapande tillsammans.

   

Värdegrund:
Barnen är förebilder till varandra och lär av varandra. De funderar på vad de kan göra för att kompisarna ska känna sig glada.    

Teknik: 
Barnen pratar om planeter, beskriver och benämner dem vid namn. De visar även stort intresse för andra himlakroppar och föremål i rymden, så som asteroider och månar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: