Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion, Fyrklövern v 44 (45)

Skapad 2020-11-03 06:55 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:    Emelie, Karin, Marie  

Vecka: 44 (45)     

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund     

Nyfikenhetsfråga:  Vad är det barnen uttrycker? Vilka meningar får de respekterad?    

 

Barnets gör: 

Bygger kojor, rasar bygget. Samlar material och fyller tomma utrymmen. Vi gjorde i ordning en hörna där barnen med hjälp av olika mått får ösa och hälla makaroner och där är barnen mycket.

Vi pratar om ljud och teknik. Testar olika ljud.

     

Pedagogerna tänker:

 Hur kan vi skapa förutsättningar till att utveckla kojbygget och använda oss av och utforska orden stabilt och hållfast?

   

Analys/sammanställning lärande:

Barnen har stor kunskap om teknik och hur man skapar ljud.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Göra en teknikvägg. Skapa en plats för kojbygge

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: