Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Teknik/ Värdegrund 2020- 11-03 Stenen Vem ser Dim?

Skapad 2020-11-03 07:36 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Veronica, Malin, Anki    

Vecka:  v.45    

Mål- och kunskapsområde:  Teknik    

Nyfikenhetsfråga:  Vem ser Dim?    

 

Barnen gör: Skapar en Dim i papper samt målar Dims hus.

     

Pedagogerna tänker: Barnen har inte riktigt fått förståelsen för skapande processen. Vi behöver bygga på barnens förståelse för att se olika tekniker som finns i vardagen.

     

Analys/sammanställning lärande: Att barnen har en förförståelse men vi måste bygga på kunskapen runt vad vardaglig teknik är. Använda teknik orden vi har så att vi befäster dem hos barnen väl.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Göra en ritning så att barnen får en bild av vad som ska göras. 

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: