Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dimensioner av rörelse

Skapad 2020-11-03 07:40 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Vad är rörelse?
Förskola
Vad är rörelse?

Innehåll

Bakgrund

Utbildningens inriktning läsåret 2020-2021 är rörelse vilket också är förskolans gemensamma fokus under läsåret. Utifrån tidigare uppföljningar av utbildningen har utvecklingsområdena systematiskt kvalitetsarbete, demokrati och naturvetenskap och teknik identifierats. Vi vill skapa förutsättningar för att undervisa om och utforska dessa utvecklingsområden med hjälp av ordet rörelse. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller rörelse i och med att det är en pågående process för att utveckla utbildningens kvalitet. Den makt som finns på förskolan behöver vara rörlig mellan alla individer genom, om och för demokrati - därmed skapar vi rörelse och förändring i samhället. Inom naturvetenskap och teknik finns många tillfällen att göra upptäckter och utforska rörelse i experiment, med den egna kroppen, i naturen och vardagen.

Syfte

Projektet syftar till att väcka barnens nyfikenhet och ge dem möjlighet att utvidga sin förståelse för olika dimensioner av rörelser.

Mål

Varje barn ska få möjlighet att följa sitt eget och gruppens lärande och kunna mötas i olika sammanhang kring gjorda upplevelser och upptäckter

Varje barn ska utveckla sin förståelse för hur de kan kommunicera upplevelser, erfarenheter, tankar, idéer osv till andra med hjälp av olika verktyg och material

Varje barn ska utveckla sin förmåga att lyssna aktivt till andra och ta andras perspektiv

Varje barn ska utveckla sin rörelseförståelse (Physical Literacy)

Varje barn ska utveckla sin förståelse för motsatsförhållandet mellan rörelse och stillastående

Varje barn ska utveckla sin förståelse för hur olika komponenter samverkar för att skapa rörelse

 

”Utbildningen ska […] kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.” (Lpfö 18, s. 6)

 

Målkriterier

Varje barn erbjuds tillfälle att reflektera kring sitt och gruppens lärande

Varje barn får möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika uttrycksformer

Varje barn får möjlighet att delta i sammanhang där de kan samarbeta, kommunicera med andra och uppmuntras att lyssna aktivt

Varje barn får möjlighet att använda hela kroppen i sitt utforskande eller i fri lek och inbäddad samt planerad undervisning

Varje barn får möjlighet att utforska rörelse med kroppen och olika material

Varje barn får möjlighet att uppleva skillnaden mellan rörelse och stillastående med kroppen och olika material

Varje barn får möjlighet att utforska naturvetenskapliga fenomen kopplat till rörelse

Varje barn får möjlighet att undersöka hur kroppen och olika material kan förflytta sig och skapa rörelse

Varje barn visar förståelse för att deras handlingar kan påverka andra

Varje barn visar förståelse för skillnaden mellan rörelse och stillastående

Varje barn visar förståelse för hur olika komponenter kan samverka för att skapa rörelse

Arbetssätt och undervisningsstrategier

Vi erbjuder barnen att reflektera kring gjorda upplevelser och upptäckter samt sitt och gruppens lärande med hjälp av dokumentation

Vi erbjuder barnen att dokumentera med hjälp av olika verktyg

Vi erbjuder barnen att skapa och uttrycka sig genom olika uttrycksformer

Vi erbjuder sammanhang och skapar mötesplatser i fri lek och planerad undervisning där barnen får möjlighet att samarbeta och kommunicera med andra

Vi uppmuntrar barnen att lyssna aktivt

Vi använder olika typer av frågor när vi kommunicerar med barnen och uppmuntrar barnen att ställa frågor

Vi erbjuder barnen sammanhang där de kan utforska rörelse med hela kroppen och olika material

Vi erbjuder sammanhang i lärmiljöerna och undervisningen där barnen får möjlighet att utforska rörelse och stillastående med kroppen och olika material

Vi erbjuder sammanhang och material som ger barnen möjlighet förflytta kroppen och material på olika sätt samt undersöka hur olika delar kan plockas isär, sättas ihop och samverka för att skapa rörelse

Nyfikenhetsfråga

Vad är rörelse?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: