Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionernas syn på livsfrågor, etik och moral

Skapad 2020-11-03 07:56 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 6 Religionskunskap
Här ser du vad arbetsområdet "världsreligionernas syn på livsfrågor, etik och moral" kommer att handla om! Veckoplanering med vad vi kommer att arbeta med under lektionstid finns i SO-kanalen på Teams.

Innehåll

Världsreligionernas syn på livsfrågor, etik och moral 

Religion HT20 årskurs 6  

 

 
Vad vi kommer att lära oss om i arbetsområdet  

 • Vad är livsfrågor för något?  

 • Kort repetition av de fem världsreligionerna 

 • Världsreligionernas syn på människan och livet efter döden 

 • Vad betyder begreppen etik och moral? 

 • Fyra etiska modeller och vad de innebär 

 • Hur modellerna kan vägleda oss människor i svåra frågor 

 • Etik och moral kring exempelvis djurförsök och köttätande
   
   

Hur vi kommer att arbeta med innehållet 

 • Genomgångar, diskussioner, läsning, digitalt material, muntliga inspelningar, argumenterande text 

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: