Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga med pappersrullar

Skapad 2020-11-03 08:08 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen får, i smågrupper, bygga med pappersrullar. Vi kommer sedan att visa siluetterna av det barnen byggt på väggen och samtidigt berätta om det barnen har sagt om det de byggt tillsammans.

Innehåll

Genom att bygga tillsammans i grupp, får barnen erfarenheter av att skapa något större tillsammans, där de måste lyssna på varandra och ta hänsyn till vad kamraterna vill.

Vi har sparat pappersrullar i olika storlekar, som barnen får sätta i hop till ett större bygge. Innan de börjar bygga kommer vi att tala om vikten att lyssna på varandra och de får också prata i hop sig om vad de vill bygga, t. ex. slott, bondgård, torn osv... En pedagog kommer vara med och hjälpa dem att fästa rullarna med limpistol där barnen vill att rullarna ska vara. Under byggets gång kommer vi att prova oss fram i hur rullarna ska sitta och var de ska sitta. Ska det finnas dörrar och fönster? Kommer det att vara något tak på bygget? Barnen kommer att få försöka att motivera varför de tar de beslut som de gör. När bygget är klart visar vi siluetten av det på väggen och barnen får berätta hur och varför bygget ser ut som det gör. Vem bor där i och vad händer inuti, det vi inte kan se? 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: