Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Teknik 2020-11-03 Vem ser Dim?

Skapad 2020-11-03 08:14 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Vem ser Dim?

Tidsperiod: November

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder: 3-5

År och datum: 2020-11-03

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Skapa med barnen för att få dom att förstå sammanfoga och olika vardagliga tekniker.

Vi vill få barnen att förstå vardaglig teknik och kunna urskilja vad vardiglig teknik är

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-  Vi vill få barnen att skapa mera och se att de använder tekniken och är medveten om att de använder teknik i sin vardag.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Veronica: Bygger en Dim av olika material och tekniker.
Malin: Gör uppgift med klippa och dekorera sin egna Dim

Anki: Skapar en Lummer med barnen.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Unikum, spaltdokumentationer, barnens bilder, funderingar och tankar samt fotonPlaneringen upprättad av: Veronica, Malin, Anki

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: