Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elproduktion - några tekniska system

Skapad 2020-11-03 08:15 i Stordammens skola Uppsala
Utgångspunkt i planeringen är arbetsområdet Elproduktion i Clio.
Grundskola 9 Teknik
Syftet med arbetsområdet är att du ska få insikt i var elektriciteten kommer ifrån. Du ska lära dig om vårt kraftnät (elnät) och vilka delar det består av. Du får sedan fördjupa dig i någon av typerna av elkraftverk och presentera detta för några andra i klassen. Du får öva att kunna ta ställning till för- och nackdelar med olika sätt att producera elektricitet och beskriva vilka konsekvenser olika val får för t ex miljön.

Innehåll

Vi jobbar med arbetsområdet "Elproduktion" i Clio, ser filmer och gör quiz i Studi och läser i Teknikboken. 

Mål med arbetsområdet:

Du ska kunna beskriva de tekniska system som bygger upp vårt elnät (kraftnät).

Du ska kunna jämföra olika energikällor för elproduktion, för- och nackdelar, likheter och skillnader. 

Du ska kunna beskriva konsekvenserna av de val av system för elproduktion som vi gör. 

Redovisning:

Skriftligt prov tisdag 8/12. 

 

Exempel på hög kvalitet i dina svar och redovisningar, alltså svar som visar A-kvalitet kan vara:

 • Utförliga tekniska beskrivningar av hur kraftverket och dess delar fungerar
 • Utförliga beskrivningar av konsekvenser av för- och nackdelar. Alltså hur fördelen påverkar miljön till exempel.
 • Tydliga naturvetenskapliga resonemang i flera led när du motiverar ditt ställningstagande för eller emot något. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik, Lgr 11, 7-9

Insats krävs
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: