Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens Resurser

Skapad 2020-11-03 08:16 i LMH-enheten Uppsala
Ett temaarbete om Jordens resurser
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi studerar jordens resurser och hur de används, nu och i ett långsiktigt perspektiv. Vi undersöker också hur jordens befolkning är fördelad och varför vi bor där vi bor.

Innehåll

 

 

https://www.slideshare.net/EmelieHolmquist/rttvist-och-hllbart-presentation

\\snfs03\home$\Personal\M\micbru1\Skrivbord

 

 

 

 

 

 

Syfte och mål

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur naturens egna processer och människors verksamheter formar livsmiljöer i olika delar av världen.  Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar sin förmåga att resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla/utvecklade och till viss del/utvecklade underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Innehåll undervisning

Vi använder oss av faktabok och arbetsbok.

Vi har diskussioner i mindre grupper samt i helklass.

Vi ser på film

Vi studerar jordens resurser och hur de används och eventuellt återvinns. Vi ser även på konsekvenserna av människans användning av jordens resurser.

Vi studerar hur människor i olika levnadsmiljöer använder jordens resurser. Vi diskuterar hur vi ska få en jämlik och hållbar  värld.

Grupparbete "vårt ekologiska fotavtryck". Varje grupp arbetar fram konkreta förslag på hur vi kan göra för att bättre ta vara på jordens resurser för ett mer hållbart samhälle.

Skriftligt prov efter avslutat arbetsområde.

 

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven:

 

 • din analytiska förmåga,  att göra jämförelser mellan tillgång och fördelning av jordens resurser i olika delar av världen.
 • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i världen och vad det får för betydelse för människor.
 •  din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, att bearbeta information i filmer.
 • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som förnybara och ej förnybara källor, återvinning, naturresurser, jämlikt, levnadsförhållanden.
 • Ditt förhållande och utveckling i ämnet, vilka kunskaper du har kring frågor som rör hållbar utveckling och konskevenser av olika levnadsvillkor i världen.

 

Uppgifter

 • Instuderings frågor kring jordens resurser Spela in och prata om fattigdom på sin telefon eller dator

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi

Kunskapskrav

,
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: