Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna

Skapad 2020-11-03 08:25 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F Historia
Ni får jobba om valfri av de fyra flodkulturerna

Innehåll

                                                                                                 Flodkulturerna 

                                                                                          Mesopotamien, Egypten, Indus, Gula floden 

 

 

 

Ni ska nu göra ett arbete om en av de fyra tidiga flodkulturerna som finns med i Clio. 

NI ska göra en “affisch” och ni kommer sedan få redovisa för varandra i klassen. Minst en egenritad bild måste vara med! 

Fakta hittar ni i Clio (Terminsplanering åk 7- Flodkulturerna), so-rummet.se mm. Använd er av minst två källor. Ni kommer få ca en vecka till detta arbete. 

 Följande är det bra om ni har med 

Ni ska berätta hur det var att leva där, för olika sorters människor.  

Hur var det att vara barn? 

Hur "er” flodkultur uppstod. 

Vad är “er” flodkultur känd för? 

Finns något kvar idag? 

Vilka källor använde ni er av, och var de bra eller inte? 

Ni kommer få ca en vecka på er, så det gäller att ta tillvara tiden! 

Tänk på att använda er av relevanta begrepp och orsaker och följder är bra om ni får med något om. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: