Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-11-03 08:26 i Eken Haninge
Förskola
Första besöket till stora skogen. Vi vill att alla barn få komma ut och uppleva naturen. Att få upptäcka genom alla sina sinnen, fundera och lyssna på varandras tankar. Att få lukta, smaka och lyssna på naturen och bearbeta sina erfarenheter. Vi har observerat barnen under flera tillfällen och vid varje tillfälle har vi sett att deras utforskande förmåga utvecklas för varje gång. Vi ser att barnen samarbetar och lär av varandra, vilket har skapat en Vi känsla i gruppen. Vårt fokus är att observera deras nyfikenhet för naturen, djur/småkryp, alla olika mönster/detaljer och likheter/olikheter som finns i naturmaterial.

Innehåll

Syfte: Att barnen ska lära sig ett varsamt förhållningssätt och respekt för naturen och allt liv som finns där.

Mål:  Vårt mål är att barnen ska genom lek få uppleva och  utforska naturen med alla sinnen, 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: