👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - En enda kväll

Skapad 2020-11-03 08:35 i Rodengymnasiet Norrtälje
Svenska - läsförståelse, resonemang och slutsatser.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa den skönlitterära boken En enda kväll. Vi kommer att öva läsförståelse med olika uppgifter och skrivövningar såväl som i samtal och diskussion.

Innehåll

 

Vecka 45-51

En enda kväll

v.45

Introduktion av boken

v.46

Läsa och arbeta med uppgifter

v.47

Läsa och arbeta med uppgifter

v.48

Läsa och arbeta med uppgifter

v.49

Läsa och arbeta med uppgifter

v.50

Arbeta med bokrecension

v.51

Avslutning och reflektion

Vad?

I undervisningen kommer vi att:

 • läsa 
 • sammanfatta texten
 • analysera huvudpersonernas agerande i boken
 • samtala och diskutera ord och händelser i texten
 • svara på olika frågor om texten, både direkta och mellan raderna

Hur?

Vi kommer att läsa gemensamt i klassen och ni behöver även läsa individuellt hemma.

Vi kommer att diskutera och samtala tillsammans i klassen. 

Vi kommer att arbeta med frågor för att fördjupa förståelsen av det lästa. 

Med vem?

Individuellt, i par och gemensamt arbete.

Varför?

Syftet med bokläsningen är att ni ska få öva läsförståelse samt öva och fördjupa era kunskaper i svenska. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- läsa och sammanfatta texter

- svara på frågor om bokens innehåll 

- reflektera och analysera läst text 

exempelvis:

1. Vad händer i texten? Varför?

2. Vilken information finns i texten?

3. Vilken information finns inte i texten och vad är det som gör att man ändå kan förstå vad som menas (att läsa mellan raderna)? 

Material

Bok

Dator - planering och uppgifter i Unikum 

 

 

Uppgifter

 • Avslutande reflektion

 • Kapitel 21-26

 • Kapitel 16-20

 • Kapitel 11-15

 • Kapitel 6-10

 • Kapitel 3-5

 • Kapitel 1-2

 • Kapitel 1-5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Matris - läsförståelse

E
C
A
Sammanfattning
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Mellan raderna, tolka och resonera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.