Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Takt och rytm åk:6

Skapad 2020-11-03 08:39 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Ni/du ska sätta ihop ett rörelseprogram där ni utför rörelser i takt till musik. Det kan vara ett aerobics pass, “tik-tok rörelser” eller hiphop dans, du ska röra dig hur du vill till musik helt enkelt. Inspiration på rörelser har vi tränat på, samt finns hur mycket som helst på Youtube (just dance, aerobics, tabata med mera).

Innehåll

 

Ni/du ska sätta ihop ett rörelseprogram där ni utför rörelser i takt till musik. Det kan vara ett aerobics pass, “tik-tok rörelser” eller hiphop dans, du ska röra dig hur du vill till musik helt enkelt. Inspiration på rörelser har vi tränat på,  samt finns hur mycket som helst på Youtube (just dance, aerobics, tabata med mera).

Ja möjligheterna är många och väldigt öppet!

 • Ett rörelseprogram bör vara omkring 3 minuter långt
 • Dansen / rörelseprogrammet ska visas via film eller live för gruppen.

 

Hur ska vi arbeta?

- Vi kommer arbeta med detta under idrottslektionerna under vecka 45, 46, 47 = 6 lektioner. (Det går självklart även bra att jobba med detta hemma samt under elevens val)

- Redovisningstillfälle: TISDAG VECKA 48.

- Lektion 1: Genomgång av temat, vi lär oss vad takt är, räkna in, bedömningar, inspiration med mera

 

TIPS: 

- Lägg inte längre tid på att välja låt, välj snabbt och välj en låt du lyssnat på flera gånger tidigare.

- Tänk enkelt om du har svårt att komma på rörelser. ex. samma rörelser under verserna, samma rörelser under refrängerna.

- Använd tidigare rörelser vi tränat på - ta hjälp av "färdiga danser"

- Lyssna på musiken!

Viktiga ord:

 • Takt
 • Räkna in, "hitta takten"
 • Rytm
 • Modern dans
 • Traditionell dans
 • Fyrtakt
 • Inspiration
 • Improvisation
 • Självförtroende
 • Självkänsla

 

Jag hjälper gärna till med låtval, tips på rörelser! FRÅGA GÄRNA vid funderingar så kommer detta gå toppen!

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Takt och rytm Allerum skola åk:6

Rubrik 1

Nivå 3
Rörelse
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Använder några enkla rörelser till viss del i takt till musik
Använder några relativt utvecklade rörelser i takt till musik
Utför olika rörelser med inlevelse och energi i takt till musik
Synkronisering
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Tränar på att använda armar och ben när jag utför rörelser till musik
Använder armar och ben när jag håller takt till musik
Utför olika rörelser där jag använder hela kroppen i takt till musik
Takt
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Lär mig vad takt är och kan hitta takt i olika låtar
Lär mig vad takt är och kan hitta takt i olika låtar. Kan räkna in
Vet vad takt är och kan hitta takten i olika låtar. Kan räkna in på ett säkert sätt - och om jag kommer bort mig i rörelserna hittar jag tillbaka igen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: