Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden årskurs 2

Skapad 2020-11-03 09:00 i Heby skola F-6 Heby
Planering till arbetsområdet rymden
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Under tema rymden kommer du att få lära dig mer om vårt solsystem med fokus på solen, jorden och månen.

Innehåll

 

Frågor som vi kommer fördjupa oss i:

Hur rör sig jorden, solen och månen?

Varför ser månen olika ut?

Varför har vi årstider?

Vilka planeter finns i vårt solsystem?

 

Dina mål

Du ska kunna;

 •  berätta hur jorden, solen och månen rör sig.
 • beskriva orsaken till månens faser.
 • samarbeta i en mindre grupp.
 • söka information med hjälp av olika källor.
 • skriva en kort faktatext.
 • använda olika tekniker och material inom bildskapande.

Så här skall du arbeta

 Du kommer att;

 

 • arbeta individuellt och i grupp.
 • titta på faktafilmer om solen, jorden och månen.
 • läsa faktatexter om svara på frågor om solen, månen och planeterna i vårt solsysmet.
 • planera och skriva en faktatext om solen och jorden.
 • observera och dokumentera månens faser.
 • söka information på internet.
 • söka och välja ut information från olika texttyper, bland annat film. 
 • skapa en modell av jorden, solen eller månen utifrån kunskap om dess egenskaper. 
 • måla en galax med vattenfärg.
 • tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • genom text och bild beskriva och en valfri planet i vårt solsystem.

Vi kommer att bedöma

Genom att följa ditt arbete med "Rymden" kommer vi bedöma din förmåga att;

 • söka information från olika källor.

 • berätta hur jorden, solen och månen rör sig.

 • skriva en kort faktatext

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Solen, månen och jorden

Rubrik 1

Nivå 1
osäker
Nivå 2
på god väg
Nivå 3
säker
Aspekt 1
Kan beskriva hur solen,månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Ny aspekt
Berätta om månens olika faser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: