Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NA20SA - Helkursmatris Ke 1 -2020/2021

Skapad 2020-11-03 09:12 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
Här kan du se alla dina resultat för kursen Kemi 1.

Innehåll

Matriser

Kem
Helkursmatris Ke

F
E-nivå
=>
C-nivå
=>
A-nivå
BEGREPP
Modeller och teorier
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för översiktligt. Begrepp används med viss säkerhet och du kan ge exempel på kemiska samband. Kemiska modeller och teorier redogörs för översiktligt, utifrån något exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för utförligt. Begrepp används med viss säkerhet och du kan ge exempel på kemiska samband. Kemiska modeller och teorier redogörs för utförligt, utifrån några exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för utförligt och nyanserat. Begrepp används med säkerhet och du kan generalisera kring kemiska samband. Kemiska modeller och teorier redogörs för utförligt och nyanserat utifrån några exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
E/C-test - Block 1
Prov - Atomen och kemisk bindning
Prov - Syra- bas inkl. beräkningar
Prov 4
Titreringslaboration
Kursprov - kemisk bindning
Kursprov - kemiska reaktioner
Kursprov - stökiometri
Redovisning av poster
Kursprov
ANALYS
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med enkla omdömen, samt motiverar dina slutsatser med enkla resonemang.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med enkla omdömen, samt motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med nyanserade omdömen, samt motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.
E/C-test - Block 1
Prov - Atomen och kemisk bindning
Prov - Syra- bas inkl. beräkningar
Kursprov
Titreringslaboration
Laboration 2
Redovisning av poster
Redovisning 2
Redovisning 3
Kursprov
VETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT
Du formulerar enkla egna frågor och relevanta hypoteser med viss säkerhet. Planering och utförande av experiment sker på ett tillfredsställande sätt, i samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med enkla omdömen.
Du formulerar egna frågor och relevanta hypoteser med viss säkerhet. Planering och utförande av experiment sker på ett tillfredsställande sätt, efter samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med enkla omdömen.
Du formulerar komplexa egna frågor och relevanta hypoteser med säkerhet. Planering och utförande av experiment sker på ett tillfredsställande sätt, efter samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med nyanserade omdömen, vid behov föreslår du förändringar.
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Titreringslaboration
"Idealmetod"
Redovisning 1
Redovisning 2
Redovisning 3
Kursprov
INDIVID OCH SAMHÄLLE
Du redogör översiktligt för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av något tänkbart ställningstagande, och motiverar med enkla argument.
Du redogör utförligt för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av något tänkbart ställningstagande, och motiverar med välgrundade argument.
Du redogör utförligt och nyanserat för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av flera tänkbara ställningstagande, och motiverar med välgrundade och nyanserade argument. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Prov - Atomen och kemisk bindning
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Titreringslaboration
Laboration 2
Redovisning av poster
Redovisning 2
Redovisning 3
Kursprov
KOMMUNIKATION
Det naturvetenskapliga språket används med viss säkerhet och anpassas till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Du använder olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Det naturvetenskapliga språket används med viss säkerhet och anpassas till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Du använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Det naturvetenskapliga språket används med säkerhet och anpassas till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Du använder olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
E/C-test - Block 1
Prov - Syra- bas inkl. beräkningar
Kursprov - fråga 12
Prov 4
Titreringslaboration
Laboration 2
Redovisning av poster
Redovisning 2
Redovisning 3
Kursprov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: