Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Kroppsideal och dopning - v.45-49

Skapad 2020-11-03 09:16 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Under detta moment kommer ni lära sig er om kroppsideal och skönhetsideal och dopning inom idrott och samhället i övrigt, samt vad dessa kan ha för inverkan på individer. Examinationen kommer ske i diskussionsgrupper där ni under 30 minuter får diskutera kring och svara på olika frågor som momentet har behandlat. Dessutom kommer ni få lära er om genus i idrotten och hur faktorer som kön kan påverka individens val av fysisk aktivitet.

Innehåll

Innehåll

 

Lektionsinnehåll

Vi kommer behandla nedanstående innehåll med hjälp av genomgångar, olika typer av diskussioner, övningar och kanske film.

 • Olika definitioner av hälsa
 • Kropps- och skönhetsideal genom historien
 • Kropps- och skönhetsideal i idrotten och samhället
 • Skönhetshets
 • Ätstörningar
 • Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta
 • Genus i idrotten- historia och idag
 • Hur individens val av fysisk aktivitet påverkas bland annat kön

Detta innehåll kommer behandlas genom genomgångar, gruppövningar, artiklar, filmer samt diskussioner. 

Centralt innehåll i detta moment

 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta

Examinationsform

Argumenterande gruppdiskussioner i slutet av momentet. Dessa filmas in på ipads.

Ni kommer sitta i små diskussionsgrupper i 30 minuter där ni får svara/diskutera kring olika frågor som momentet har behandlat. En i gruppen får ansvar att vara ”ledare” vars uppgift blir att hjälpa gruppen att fördela ordet så att alla får talutrymme och skriva ner svart digitalt. Hjälp även varandra utveckla sina tankar med att ställa motfrågor som ”vill du utveckla din tanke”, ”vad kan det bero på” eller ”vad kan det leda till” med mera. 

 

 

 

 

 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Kroppsideal och dopning - v.45-49

Aktiviteter, hälsa & förmåga

Nivå 1
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Nivå 2
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Nivå 3
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Aspekt 1
E Eleven deltar TILL VISS DEL i sin grupp genom att svara/diskutera kring frågor som momentet har behandlat.
C Eleven deltar RELATIVT VÄL i sin grupp genom att svara/diskutera kring frågor som momentet har behandlat.
A Eleven deltar VÄL i sin grupp genom att svara/diskutera kring frågor som momentet har behandlat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: