Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy - Värme, kyla och väder åk 4

Skapad 2020-11-03 09:25 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 4 Fysik
Värme, kyla och väder. Koll på NO 4

Innehåll

Målet med vårt arbete är att du ska:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig
 • kunna förklara hur vindar kan uppstå
 • kunna beskriva begreppen lågtryck och högtryck 
 • kunna förklara begreppen ledare och isolator

.

Hur ska vi nå målet?

 • Läsa i boken "Koll på NO"
 • Skriva texter och rita i No-skrivboken
 • Se filmer
 • Utföra enklare experiment om ledningsförmåga
 • Diskussioner i helklass och smågrupper

Hur kan du visa att du nått målet?

 • Diagnos i slutet av arbetsområdet
 • Deltagande under lektionerna där du bidrar och utvecklar diskussionerna

Uppgifter

 • Del 3

 • Arbetsuppgifter del 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fy - Värme, kyla och väder åk 4

Jag…

Förklarar varför solen är så viktig för livet på jorden
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Och använder begreppen sol, ljus, värme och energi
Och använder begreppen sol, ljus, värme, energi, växter, djur och lagrad
Och använder begreppen sol, ljus, värme, energi, växer, djur, lagrad och ger exempel på olika saker som solenergi kan vara lagrat i
Kan förklara hur vindar uppstår
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du beskriver högtryck eller lågtryck
Du beskriver högtryck och lågtryck
Du beskriver högtryck och lågtryck helt korrekt
Kan förklara begreppen ledare och isolator
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Förklarar vad en ledare eller isolator är för något
Förklarar både ledare och isolator
Förklarar både ledare och isolator korrekt och ger exempel på båda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: