Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från källa till referat

Skapad 2020-11-03 09:40 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Tänk vad enkelt det skulle vara om det bara fanns en enda sanning till allting. Men så enkelt är det sällan. Verkligheten är komplicerad och vi måste lära oss att navigera genom den för att inte gå på grund. Vi måste lära oss att vara kritiska. Bara för att något är publicerat behöver det inte vara sant och det behöver framför allt inte vara hela sanningen. Det kan visa en sida av saken, men inte ge helhetsbilden. I detta arbetsområde ska du använda en metod för kritisk läsning. Du ska bland annat läsa och analysera ett reportage för att bedöma hur trovärdigt det är. Du ska också läsa ett referat av reportaget för att se vad som valts bort och vad som finns kvar. Samt vad som är typiskt för referatets språk och innehåll. Du ska sedan skriva ett eget referat.

Innehåll

Detta är innehållet i stora drag.

 • Läsa ett reportage och använda en metod för kritisk granskning samt fundera över på vad svaren har för betydelse för hur trovärdig texten är.
 • Läsa och analysera ett referat.
 • Lära dig hur man använder referatmarkörer och citat samt hur man källhänvisar.
 • Skriva ett eget referat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Från källa till referat

På väg
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som ett referat.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som ett referat.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som ett referat.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat relativt väl. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat väl. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
Språk och stil
Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för uppgiften
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: