Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knacka på!

Skapad 2020-11-03 09:43 i Ryrsjöns förskola Lilla Edet
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi arbetar med boken Knacka på av Anna-Clara Tidholm. Vi fångar upp barnens intresse utifrån boken.

Innehåll


Syfte 

Barnen utmanas i språk, matematik, färg och form, begreppsuppfattning/ begreppsbildning. Vi arbetar med modersmål, digitala verktyg,dans, musik och drama. 

 

Utifrån läroplanen kommer vi fokusera på att arbeta med följande;

-Språk, tecken som stöd, öppen syntolkning, taktila bilder, modersmål och skriftspråk. 

-Naturvetenskap: djur och natur.

- Estetiska uttryckssätt: skapande, sång, dans och drama. 

- Normen och värden: integritet och att vara en bra kompis. Värdegrund, normer och värden, identitetskapande.

-Matematik: färg och antal. 

 

Arbetssätt

Läsa boken Knacka på! både analogt och digitalt med hjälp av projektor och appen Knacka på!

 

Dramatisera sagan med en riktig dörr.

Öppna olika dörrar, t.ex. dansdörren.

Skapa egna dörrar.

Digitala bilder av dörren hemma med hjälp av vårdnadshavare.. 

Uppföljning/ utvärdering/ utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

Vi dokumenterar och följer upp arbetet under vår reflektionstid varje vecka i vår SKA- modell. Samt utvärderar vi även där när temat är avslutat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: