Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner

Skapad 2020-11-03 09:45 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 9 Matematik
I det här området får du lära dig mer om - vad som menas med en funktion - räta linjens ekvation, y=kx + m - begreppet proportionalitet

Innehåll

Veckoplanering

 

45

 

Muntliga NP

Läxa 6

 

 

2.3 Inledning funktioner

 

 

 

 

 

46 

 

Muntliga NP

Läxa 7

 

 

2.4 Linjära funktioner

Läxförhör torsdag

 

 

   

47

 

2.5 Tillämpning av linjära funktioner

Läxa 8

 

 

   

 

 

Diagnos

 

48 

 

Repetition

 

 

 

   

 

 

Prov kapitel 2, fredag

 

49

 

Förmågorna i fokus

 

 

 

Provgenomgång

 

 

 

   

50 

 

 

Läxa 9

 

 

Inledning kapitel 3, Algebra - Tisdag

 

 

 

3:1 Uttryck och mönster

 

51

 

3:2 Förenkling av uttryck

Läxa 10

 

 

 

Läxförhör torsdag

 

 

Julavslutning torsdag em

 

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Läxa

Du väljer själv hur mycket du vill räkna, och vilken läxa du gör. I boken finns läxorna längst bak. Tänk även på att det finns filmer och basläxor på bokens hemsida, www.matematikxyz.com, där finns även PP-genomgångar under fliken lärare. Varannan vecka kommer vi ha läxförhör med uppgifter som liknar de som finns på läxorna.

 

Diagnoserna. 

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: