Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobelpris i litteratur.

Skapad 2020-11-03 09:48 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Nobelpris i litteratur.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under period tre kommer vi att arbeta med tema Nobel. Vi arbetar kring valda Nobelpristagare i litteratur med fokus på poesi. Arbetet är uppdelat i etapper och i kunskapsnivåer. Se matrisen för kunskapskraven.

Innehåll

2020 Louise Glück, USA

2016 Bob Dylan, USA

2015 Svetlana Aleksijevitj, Vitryssland

2013 Alice Munro, Kanada

2011 Tomas Tranströmer, Sverige

2009 Herta Müller, Tyskland

1996 Wislawa Szymborska, Polen

1987 Joseph Brodsky, USA (född i Sovjetunionen)

1969 Samuel Beckett, Irland

 

1. Här ovan ser ni läslistan för perioden. Vi kommer läsa poesi, utdrag ur romaner och noveller. 

 

2. En del av projekttiden kommer att gå till kamratbedömning, självskattning och utvärdering.

 

 

3. Uppgiftsförklaringar och instruktioner kommer jag att lägga ut på lärloggen.

 

4. Under första delen av perioden kommer det inte att komma några större uppgifter och läxor annat än att läsa någon text eller lära sig några begrepp. 

 

Matriser

Sv SvA
Nobelpris i litteratur.

Nivå 1
E
Nivå 2
D - C
Nivå 3
B - A
Introduktion (2-4 pass)
Nivå 1: Elever ska känna till bakgrunden till Nobelpris och därtill kopplade begrepp utifrån Alfred Nobels testamente, så som nytta för mänskligheten, arv, dualism (onda/goda sidor av samma uppfinning), samt skönlitteratur och dess olika former (se nedan).
Nivå 2: Elever ska kunna diskutera vad som är nytta, vad ett arv kan vara och vad man vill skriva ner i sitt testamente, allt utifrån egna liv och erfarenheter. Elever ska kunna se och förklara skillnad på prosa och poesi.
Nivå 3: Elever ska kunna ge exempel på och argumentera för dualismen hos andra företeelser, inte bara dynamit. Elever ska kunna diskutera tolkningsföreträde för vad som är nytta. Elever ska kunna diskutera nyttan med skönlitteratur. Elever ska kunna ge exempel på olika skönlitterära former, så som roman, novell, saga, berättelse/haiku, limerick, fri vers, sonett m.fl./drama och epik.
Lästräning och textanalys (4-5 pass)
Nivå 1: Elever ska kunna återberätta texter av olika slag och kunna med egna ord förklara formmässiga skillnader texterna emellan.
Nivå 2: Eleverna ska kunna hitta budskapet i de olika texterna och kunna göra en enklare muntlig analys av formen.
Nivå 3: Eleverna ska kunna koppa formen till budskapet, ha förståelse för metaforer och olika teman i verken och kunna formulera sin analys skriftligt.
Skrivträning och kreativitet (5-6 pass)
Nivå 1: Elever ska kunna producera en poetisk text med ett tydligt tema.
Nivå 2: Elever ska kunna producera en poetisk text som dessutom har en tydlig, medveten form (även om det är fri vers).
Nivå 3: Elever ska kunna producera en poetisk text utifrån en strängare form, med ett metaforiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: