Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi -läran om livet åk7

Skapad 2020-11-03 10:03 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Nu ska vi göra en djupdykning ned i de grundläggande kunskaperna man behöver i biologi för att kunna utveckla sina kunskaper. En stabil bas ger ökad trygghet sedan.
Grundskola 7 Biologi
För att få förståelse och överblick över djurvärlden är det viktigt att man förstår de grundläggande delarna i hur allt levande är uppbyggt och hur arterna sedan är fördelade i olika grupper och familjer. Vad är egentligen liv? Vad är skillnaden på en växt, svamp och ett djur?

Innehåll

Fokus på:

Cell, DNA, gener

Mikroskop- Laborationer

Art, släkte och familj

Ryggradslösa djur och ryggradsdjur

 

 

Material

Bok - Biologi direkt ( kap1. livets former) s.4- 55  och internet källor

Fakta  böcker  om växter och djur

Vetenskapliga tidningar

 

Hur ska du få visa vad du kan?

Biologi 

Delta aktivt i både teoretiska och praktiska  uppgifter

Svara skriftligt på frågor " kan du" efter  varje moment 

Grupparbete  v. 46-47

Redovisning grupparbete Lektion 1, v. 47

Läxförhör   Lektion 2, v.47  ( s. 49 & egna anteckningar)

 

Lektionsplaninering:

Planering Biologi År 7 Ht 2020

Livets former

Lärobok: Biologi direkt    (Laddas ner på Inläsningstjänst för uppläsning)

Internetresurser:

UgglansNO.se

Clioonline.se

Studi.se

 

V. 45

Lektion 1

Introduktion – Biologi – läran om livet

Vad är liv? Art, släkte och familj

Sid 2 - s 9

Frågor s. 9 

Begrepp: cell, DNA, gener, cellvägg, cellmembran, cellvätska, cellkärna, klorofyllkorn, vakuol, art, släkte, familj

 

Lektion 2

Djur – Djurens liv och former

s 10-s 15  

Frågor s 15

Begrepp: Ryggradslösa djur, ryggradsdjur, växelvarm, jämnvarm, yttre och inre befruktning, fullständig och ofullständig förvandling, parasit, nedbrytare, v.46

Lektion 1

Grupparbete – djur

Begrepp: nässeldjur, ringmaskar, tagghudingar, blötdjur, leddjur, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar, däggdjur

Läxa till lektion 2 v.47  - sid. 49

 

Lektion 2

Grupparbete – djur

Repetera inför redovisning

v. 47

Lektion 1

Redovisning grupparbete

 

Lektion 2

Läxförhör – Livets former & Djur s. 49

 

Fördjupning s 50- s 54

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Grundläggande biologi och fysik

Biologi

E
Du ska ha grundläggande kunskaper om:
C
Utöver kraven för E ska du ha goda kunskaper om:
A
Utöver kraven för C ska du ha mycket goda kunskaper om:
Ny aspekt
Fotosyntes och cellandning
Fotosyntes och cellandning
Fotosyntes och cellandning
Ny aspekt
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Ny aspekt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Ny aspekt
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

Diskussioner

E
Du ska ha grundläggande kunskaper om:
C
Utöver kraven för E ska du ha goda kunskaper om:
A
Utöver kraven för C ska du ha mycket goda kunskaper om:
Ny aspekt
Du kan beskriva och ge exempel på sådant som i huvudsak hör till arbetsområdet
Du kan förklara och koppla ihop delar till helheter som för diskussionerna framåt
Du kan förklara och visa på generella drag som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Ny aspekt
Du kan skilja fakta från värderingar
Du kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar
Du kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.

Laborationer

E
Du ska ha grundläggande kunskaper om:
C
Utöver kraven för E ska du ha goda kunskaper om:
A
Utöver kraven för C ska du ha mycket goda kunskaper om:
Ny aspekt
Du kan genomföra undersökningar enligt givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert och i stora drag fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar enligt givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningen enligt giva instruktioner och använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: