Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseglädje Båten

Skapad 2020-11-03 10:14 i Allö förskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
Detta är är ett underlag för planering, undervisning, utvärdering, reflektion och analys för att skapa struktur.

Innehåll

Rörelseglädje

1. Barnens behov

Medveten rörelseträning är pedagogisk motorikträning som syftar till barns positiva utveckling inom flera områden. Genom att barnen får in rörelse i sin vardag får barnen en bra kroppsuppfattning, lär sig koordinera sina rörelser och de får en god balansförmåga. Barnets uppfattning om sin egen kropp och kroppens möjligheter har stor betydelse för barnets självkänsla. Ett barns motoriska förmåga är viktigt för att barn ska kunna delta i leken. När ett barn lyckas med en rörelseuppgift utstrålar hen rörelseglädje, vilket då kan uppfattas som att uppgiften är lagom svår och utmanande för barnet. 

 

 

2. Mål och syfte från läroplanen

Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (LPFÖ 18, s. 13). Barn lär sig genom lek och socialt samspel (LPFÖ 18, s. 11). 

 

3. Konkretisera mål

 

4. Förväntat lärande

Genom att barnen får in rörelse i sin vardag får barnen en bra kroppsuppfattning, lär sig koordinera sina rörelser och de får en god balansförmåga. 

5. Metod

Barnen delas in i mindre grupper. I varje grupp ingår en pedagog samt en Ipad. Grupperna går till olika stationer där det finns en Qr-kod. Genom att scanna koden får barnen ett rörelseuppdrag som de ska utföra.   

6. Dokumentation

 

7. Resultat

 

8. Analys

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: