Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Matematik Sannolikhet och statistik år 8

Skapad 2020-11-03 10:20 i Folkungaskolan Linköping
Pedagogisk planering för området Sannolikhet och statistik år 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med statistik och sannolikhet. Med sannolikheter kan man få reda på saker som det är svårt att gissa sig till. Hur troligt är det att man någon gång har tur och vinner på ett lotteri? Sådant går att ta reda på genom att räkna ut sannolikheten. Statistik beskriver verkligheten i siffror, exempelvis i form av tabeller. Med statistik menas också vetenskapen om metoderna som används för att samla in, bearbeta, analysera och redovisa data

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med statistik.

Innehållet är viktigt därför att du ska få en ökad förmåga att tolka och förstå tabeller och lägesmått.

Beroende på vilket lägesmått som används så kan olika “sanningar” framställas.

 

 

Vad kommer vi lära oss i Kapitel 5?

 

1.    Chans och Risk

2.  Sannolikhetslärans grunder

3.  Sannolikhet i flera steg

4.  Oberoende och Beroende händelser

5.  Kombinatorik

6.  Sannolikhet utifrån statistik

7.  Spridningsmått

8.  Histogram

 

 

Hur ska du lära dig det?

Genom lärarledda genomgångar, gruppdiskussioner, och enskilt arbete, samt elektroniska genomgångar.

 

Vilket material kommer du använda?

 • Lärobok PRIO
 • Digitala länkar, såsom studi, youtube och elevspel
 • Diverse övningar som du får på lektionerna

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt.
 • Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.
 • Området kommer avslutas med ett prov. 
 • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Inlämningsbok
 • Skriftligt i examinationen.
 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

 

 

Varför ska du lära dig det?

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 

 • användning av matematiska begrepp
 • val av metod
 • problemlösning
 • resonemang
 • kommunikation

 Utdrag ur kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll som behandlas i detta område:

 

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matris åk 8 - kap 5 - Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat. Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: