Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP matematik samband och förändring åk 8

Skapad 2020-11-03 10:30 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Procent och promille
 • Förändringsfaktor
 • Algebra och procent
 • Procentenheter
 • Koordinatsystem
 • Grafer
 • Proportionalitet och linjära samband

 

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • användning av matematiska begrepp
 • val av metod
 • problemlösning
 • resonemang
 • kommunikation

 

 

Varför ska du lära dig det?

Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta dela av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val.

 

Hur ska du lära dig det?

Lärarledda genomgångar, elektroniska genomgångar, diskussioner, enskilt arbete, diskussion i smågrupper, elevspel

 

Vilket material kommer du använda?

Prio matematikbok, Prio arbetsbok, elevspel, youtube

 

Vad ska alltid tas med till lektionen?

Matteboken Prio 8/arbetsboken Prio 8
Skrivhäfte/block
Penna
Sudd
Chromebook
Eventuella arbetsblad

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt.
 • Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.
 • Området kommer avslutas med ett prov. 
 • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Inlämningsbok
 • Skriftligt i examinationen.
 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matris åk 8 Samband och förändring

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat. Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: