Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens djur

Skapad 2020-11-03 10:28 i Fasseröd ULNA Förskolor
Förskola
Vi kommer att arbeta med några av skogens djur med start hösten 2020.

Innehåll

NULÄGE/BAKGRUND:

Vi har sett att barnen visat intresse för djur i den egna leken och vi vill arbeta vidare med detta. 

SYFTE och MÅL:

Syftet med projektet är att ökad kunskap och nyfikenhet om djuren som lever i den svenska skogen. Vi vill även få in språk och digitalisering. 

Målen:

- Barnen ska få utökade begrepp och bli stärkta i det svenska språket kopplat till skogens djur.

- Barnen ska få möjlighet att använda digitala verktyg för att fördjupa kunskaper om skogens djur. 

GENOMFÖRANDE

- Vi går till skogen cirka en gång i veckan. 

- Böcker om djur och natur kommer att finnas tillgängliga för barnen. 

- Vi kommer att skapa i olika material. 

- Vi samtalar kring skogens djur. 

- Vi ska ge barnen möjlighet och utrymme till stort inflytande över projektet, och att projektet tar "styrning" dit intresse och nyfikenheten vill.

 

DOKUMENTATION

Pedagoger dokumenterar löpande tillsammans med barnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: