Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2020-11-03 10:30 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
En krönika är personligt hållen och handlar ofta om ett aktuellt ämne som krönikören vill få andra att reagera på. Krönikan är personlig, men ska också vara allmän, det vill säga att den ska kunna tala till vem som helst. För att fånga sin läsare använder krönikören ett lekfullt språk och försöker få läsaren att se på ämnet på ett annorlunda sätt.

Innehåll

Vi kommer arbeta med:

 

 • Vi läser exempel på krönikor
 • Vi  jobbar med vad som är typiskt för genren
 • Vi jobbar med bildspråk så som metaforer och liknelser
 • Skrivjouren
 • Vi skriver egna krönikor

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGrggJLHQgQ

https://www.youtube.com/watch?v=6NkugX6VhtA&t=78s

https://www.youtube.com/watch?v=tJkIpFWjyj8

 

Uppgifter

 • Krönika

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Krönika

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texten fungerar i huvudsak som en krönika. Du beskriver på ett enkelt sätt något du har upplevt och texten har en röd tråd. Du har med några egna reflektioner och har med exempel ifrån egna erfarenheter. .
Texten fungerar som en krönika. Du beskriver på ett utvecklat sätt något du har upplevt och texten har en röd tråd som är lätt att följa. Du har med egna reflektioner och har med flera exempel ifrån egna erfarenheter. Du skriver på ett personligt sätt och engagerar läsaren.
Texten fungerar väl som en krönika. Du beskriver på ett välutvecklat och nyanserat sätt något du har upplevt och texten har en röd tråd som är mycket lätt att följa. Du har med egna reflektioner och har med flera träffande exempel ifrån egna erfarenheter. Du skriver på ett personligt sätt som engagerar läsaren med utvidgande resonemang. Du har fångat krönikans form på ett precist sätt.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. .
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig. T ex finns inledning, styckeindelning och avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. T ex finns en effektiv inledning, konsekvent styckeindelning och en medveten avslutning i form av en slutsats eller uppmaning till läsaren.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar till en krönika. Texten är personlig, med t ex läsartilltal, ungdomligt språkbruk och humoristiska vändningar. Meningsbyggnaden är varierad och tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet är träffande, specifikt, varierat och passar väl till en krönika. Språket lyfter krönikan t ex genom användning av liknelser och metaforer. Texten är personlig, men t ex läsartilltal, ungdomligt språkbruk och humoristiska vändningar. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: