Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Svenska Jag och världen omkring mig

Skapad 2020-11-03 10:46 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 4 Svenska
Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med att tala,lyssna, läsa och skriva.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med att tala,lyssna, läsa och skriva.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att vi ska förstå varandra bättre i tal och skrift.

 

Hur ska du lära dig det?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt.
 • Muntlig redovisning i grupp.

 

Vilket material kommer du använda?

 

Vi kommer att arbeta med läromedlen “Vän med svenska” och “ZickZack”,samt våra egna texter och material från nätet .

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt.
 • Muntlig redovisning i grupp

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Skriftlig återkoppling på uppgifter
 • Kompisbedömning av presentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: