Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap, klimat och världens länder7an ht-2020

Skapad 2020-11-03 10:52 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 7 Geografi
Om karta, klimat och världsdelarna

Innehåll

 

 

Du ska ha kunskaper om och förståelse för

Kartkunskap

 • gradnätet
 • olika kartor och skalor
 • GPS

Klimatområden

 • jordens olika klimatområden

Världsdelarna

 • namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar,regioner och orter
 • de olika världesdelarnas klimat och vegetationszoner och hur de påverkar människorna som lever där
 • var och hur olika varor och tjänster produceras och transporteras
 • olika länders och regioners naturtillgångar
 • hur jordens befolkning är fördelad och vilka konsekvenser detta får
 • vilka regioner som är fattiga och har ohälsa och vad detta beror på
 • olika centrala ord som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

 När du jobbar med ett land skall du ha med

 • historia
 • hur landet styrs
 • klimat och växter
 • naturtillgångar
 • stora företag
 • egna intressen

 

 

Arbetssätt

 

Du kommer att få del av genomgångar,

Du kommer att få redovisa dina förmågor genom kartprov och olika muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp. Du kommer även att göra individuella skriftliga prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: