Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Körsång 6AB

Skapad 2020-11-03 11:05 i Folkungaskolan Linköping
Det här är en pedagogisk planering i körsång för musikklasser årskurs 6.
Grundskola 4 – 6 Musik
I detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med sådant som är viktigt när man sjunger i kör.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med

sångteknik (hur man ska göra för att rösten ska fungera så bra som möjligt)

- att öva på att sjunga likadant som de andra som sjunger i kören

- sång i stämmor

- hur man sjunger musikaliskt och typiskt för sin genre

- gehörsövningar (för att utveckla förmågan att höra vad som är rätt och fel)

- notläsning

- att förstå dirigentens tecken

- körkoreografi

- att förbereda och genomföra konserter genom att lära oss många nya sånger 

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du som går i musikklass i Linköping har körsång som din profil. Allt det vi arbetar med på körlektionerna gör att kören som grupp hela tiden utvecklas, men också att varje elev blir säkrare både sångtekniskt och musikaliskt.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer att arbeta med sångövningar och inlärning av sånger i stor kör (två klasser) och ibland med en klass. Vi arbetar med gehörsinlärning men med noter som stöd. Arbetet leds av körledaren som varierar undervisningen efter behov.

Vilket material kommer du använda?

Aktuella sånger kommer att synas i repertoarlistorna som kommer att finnas för respektive period eller konsert. Dem hittar man i Classroom.

Noter delas ut i pappersform och sätts in i din elevpärm.

En del noter läggs in i körkursen i Classroom. Där kan man ibland också hitta enskilda stämmor som spelats in på piano.

 

Årets konserter

Covid -19 gör det svårt att planera för framträdanden. Planen är att vi ska jobba med en Beatlesmusikal under vårterminen. Vi återkommer om i vilken form det kommer att ske. Det är än så länge oklart hur det blir med Försommarsång, men inte troligt att det går att genomföra. Utvecklingen när det gäller restriktioner får styra hur vi avslutar terminen.

 

Hur ska området bedömas?

Eftersom körsång inte finns med i Skolverkets kunskapskrav bedöms eleverna bara i delar av kursens innehåll.

En del är förmågan att sjunga. Den bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna och i de enskilda rösttester som sker under början av läsåret.

Den andra delen är förmågan att sjunga med tajming och passande karaktär. Detta bedöms tillsammans med den lärare som undervisar i ensemblespel.

 

Hur ska återkoppling ges?

  Återkopplingen på gruppnivå sker muntligt på lektionstid.

          Återkoppling på individnivå sker också muntligt och i Unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: