Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Novell åk 8

Skapad 2020-11-03 11:03 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med att läsa och analysera novellen som textform. Vi kommer prata om novellens uppbyggnad och särdrag och avsluta med att skriva en egen novell.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med att läsa och analysera novellen som textform. Vi kommer prata om novellens uppbyggnad och särdrag och avsluta med att skriva en egen novell. 

 

Utdrag ur kursplanen för svenska och detta område: 

 

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • förstå det du läser
 • förbättra ditt läsflyt
 • utöka ditt ordförråd
 • träna på olika lässtrategier
 • träna på att läsa verk från olika tider.
 • träna på språkets struktur.
 • träna på att skriva berättande text. 
 • träna på att skriva uppsats.
 • Centralt innehåll som behandlas i detta område:
 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter
 • urskilja texters budskap
 • strategier för att skriva olika slags texter
 • språkets struktur
 • anpassa språket efter syfte och mottagare. 

Varför ska du lära dig det?

Utdrag ur kursplanens syfte:

 

 • du ska kunna läsa och analysera texter för olika syften
 • skapa och bearbeta en text
 • du ska utveckla kunskaper om svenska språket och dess uppbyggnad
 • du ska kunna följa språkliga normer 

Hur ska du lära dig det?

 

Genom att läsa noveller från olika tider i samhället och samtala runt dessa. Vi tittar på hur språk och ordval förändras genom tiden. Tillsammans går vi igenom novellkurvan (dramaturgiska kurvan) och tränar på att själva bygga upp en novell. Du får respons från både kamrater i klassen och skriftligt av läraren.

 

Vilket material kommer du använda?

Läroboken Portal s.21-23 att läsa mellan raderna, 42-43 om bearbetning, 81, 138-145, 180-181 

Uppgifter från läraren, anteckningar. Texter som vi läser gemensamt och enskilt. 

 

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom uppgifter. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.
 • Området innefattar att du skriver en egen novell. 
 • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Skriftligt i form av en matris i samband med novellskrivande

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: