Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallo & Guten Tag, die Zahlen und die Farben

Skapad 2020-11-03 12:14 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi blir ännu bättre på att hälsa, fråga och svara på vardagsfraser, vi lär oss siffrorna 0-12 och färgerna

Innehåll

3,4&5. Pedagogisk planering Tyska år 6 (Vecka 42-48)

 

Område: Hallo und Guten Tag, die Zahlen & Farben

Vi kommer att lära oss fler hälsningsfraser och vardags repliker, vi lär oss också siffrorna 0-12 och färgerna

Syfte

 

I ämnet tyska ska ge eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·         förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter,

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

·         reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där tyska används.

 

Medans vi arbetar kommer du att:

 • öva din förmåga att förstå skriven och talad tyska

 • öva din förmåga att kommunicera i tal och skrift

 • bli säkrare på att presentera dig själv

 • bli säkrare på hur du frågar någon annan vad de heter och var de bor

 • lära dig fler hälsningsfraser

 • lära dig några vardagsmeningar

 • lära dig färgerna

 • lära dig berätta om vilken färg några av våra vanligaste saker har

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • gör de muntliga och skriftliga uppgifterna

 • visar din förståelse 

 

Du kommer att redovisa:

 • en dialog

 • uppgifterna i boken

 • läxförhör

Du kommer att få visa att du kan:

 • i muntliga och skriftliga presentationer och prov

 

Du kommer att ha i läxa:

 • Texterna vi jobbar med och orden som finns på webbövningar

Preliminär planering

 

Woche 

Montag 

Dienstag 

45

Sid 18-19 Hallo aus Berlin - Wir

Die Zahlen sid 20-21 (Läxa 0-12)

46

Sid 22-23, webbövningar, sprich los - zahlen

Läxförhör

Farben sid 24-27 (Läxa orden till Farben och meine Lieblingsfarbe)

47

sid 28-29

Info om vad du ska öva på inför prov

Vi övar och repeterar

48

Vi övar och repeterar

Prov

 

Utvecklingsmatris

 

       

Lektionsarbete

Du tar del på så sätt att du påbörjar  dina uppgifter. Du är försiktig med att berätta vad du tror och tänker.

Du gör dina uppgifter och berättar  ibland vad du tror och tänker.

Du gör dina uppgifter och är aktivt med och berättar vad du tror och tänker.

Uppgifterna du redovisar

Du har gjort många av uppgifterna och man förstår dina svar.

Du har svarat på alla frågorna, dina svar är tydliga och till stor del korrekta

Du har svarat på alla frågorna och dina svar är förklarande, beskrivande och välformulerade.

Interaktion

Du kan svara på direkta frågor och kan beskriva vad och varför på ett enkelt och tydligt sätt.

Du kan förklara kring frågorna och vad du tror och tänker

Du utvecklar frågorna och kommentarer, uttrycker tankar och åsikter, du hjälper till i att skapa ett samtal.

Texten

Dina texter följer delvis strukturen. Du beskriver och förklarar dina teman delvis. 

Dina texter följer strukturen. Du beskriver och förklarar dina teman.

Dina texter är genomtänkt du har valt ditt innehåll med tanke och beskriver och förklarar hur du menar.

Innehåll

Dina redovisningar innehåller nästan alla de efterfrågade delarna. Delarna som presenteras är tydliga och förståeliga.

Dina redovisningar innehåller alla de efterfrågade delarna. Flera av delarna är genomtänkta och det visar sig genom att det som sägs förklaras och beskrivs. 

Dina redovisningar innehåller alla de efterfrågade delarna. De är alla genomtänkta och det visar sig genom att det som sägs förklaras och beskrivs.

Språk

Språket är tydligt och någorlunda korrekt.

Det är kontroll i språket och det är till stor del korrekt.

Det finns variation och tanke i ordval och uttryck, de är kopplade till innehållet. Språket är till stor del korrekt.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: