Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Musik Körsång År 8

Skapad 2020-11-03 11:51 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Musik
Körsång i musikklass

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med

 

 • sångteknik (hur man ska göra för att rösten ska fungera så bra som möjligt)
 • att öva på att sjunga likadant som de andra som sjunger i kören
 • sång i stämmor
 • hur man sjunger musikaliskt och typiskt för sin genre
 • gehörsövningar (för att utveckla förmågan att höra vad som är rätt och fel)
 • notläsning
 • att förstå dirigentens tecken
 • körkoreografi
 • att förbereda och genomföra konserter genom att lära oss många nya sånger

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du som går i musikklass i Linköping har körsång som din profil. Allt det vi arbetar med på körlektionerna gör att kören som grupp hela tiden utvecklas, men också att varje elev blir säkrare både sångtekniskt och musikaliskt.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer att arbeta med sångövningar och inlärning av sånger i stor kör (två klasser) och ibland med en klass. I 7-9 träffas vi också ibland med en stämma i taget. Arbetet leds av körledaren som varierar undervisningen efter behov. 

Vilket material kommer du använda?

Aktuella sånger kommer att synas i repertoarlistorna som kommer att finnas för respektive konsert.

Noter delas ut i pappersform och sätts in i din elevpärm.

En del noter läggs in i ditt körrum i google classroom.

 

 Hur ska området bedömas?

Eftersom körsång inte finns med i Skolverkets kunskapskrav bedöms inte eleverna i detta. Däremot bedöms eleverna i förmågan att sjunga. Den bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna och i de enskilda rösttester som sker under början av läsåret.

Du bedöms även i din förmåga att anpassa din stämma till helheten.

Årets konserter publiceras i ett separat dokument i ditt classroom.

 Hur ska återkoppling ges?

Återkopplingen sker muntligt i grupp på lektionstid. Det kan också förekomma att muntlig återkoppling ges till enskilda elever.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: