👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och konsumenträtt- vad är det?

Skapad 2020-11-03 12:23 i Länna skola Norrtälje
Grundskola F Hem- och konsumentkunskap
Vad är ekonomi egentligen? Varför är det viktigt att ha ordning på den? Vem har en ekonomi? Vad innebär en ekonomi i balans? Inkomster, fasta och rörliga utgifter? Vad innebär konsumenträtt? När har jag nytta av det? Varför är det bra att känna till? Inom det här arbetsområdet kommer vi att räta ut alla frågetecken.

Innehåll

I arbetet kommer vi bland annat jobba med

 • Konsumentverkets och Kronofogdens hemsidor,
 • Läsa och jobba med den fakta vi hittar i Hem- och konsumentkunskapsboken (finns på Inläsningstjänst),
 • Ta del av Powerpoints som behandlar området
 • ta reda på vad du själv kostar under ett år för att få ökad förståelse för hushållets kostnader
 • Ta del av aktuella nyheter som rör området

Uppgifter

 • Adam prov v.45

 • Amanda prov v.45

 • PROV hkk gr1

 • v.42 PROV hkk grupp 2

 • 5/10 hkk Reflektion ekonomiläxa grupp 2

 • v.38 hemstudier hkk GRUPP 2

 • v.38 hemstudier hkk GRUPP 1

 • Prov hkk konsumenträtt 18 fe vt21

 • Prov hkk 18 feb vt21

 • konsumenträtt prov 9/2-21

 • Ekonomiprov 4/2-21

 • Hkk prov ekonomi 26/1

 • Reflektion så här mycket kostar jag"

 • Reflektion läxan "Så här mycket kostar jag"

 • reflektion

 • Prov ekonomi

 • Frågor Konsumenträtt

 • Ekonomi och konsumenträtt

 • Vad kostar jag?

 • Reflektion "vad kostar jag"

 • Konsumenträtt prov

 • Frågeställningar ekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Ekonomi och konsumenträtt- vad är det?

Rubrik 1

Jämföra - olika konsumtionsalternativ.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
enkla jämförelser
utvecklade jämförelser
väl utvecklade jämförelser

Ny rubrik

Resonera - grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven kan beskriva och föra resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang

Ny rubrik

Resonemang - konsekvenser av konsumtionsval och handlingar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven kan föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda