Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska v 47-51

Skapad 2020-11-03 12:03 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under det här arbetsområdet ska vi läsa och lyssna på spökhistorier. Ni kommer också att få öva på läs- och hörförståelse samt öva på substantiv.

Innehåll

LPP Engelska: v. 47-51 

Arbetsområdet: Under det här arbetsområdet ska vi läsa och lyssna spökhistorierNi kommer också att få öva på läs- och hörförståelser samt öva på substantiv. 

 

Centralt innehåll:  

Kommunikationens innehåll 

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. 

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. 

 

Lyssna och läsa – reception 

 • Talad engelska och texter från olika medier. 

 • Talad engelska med viss regional och social färgning. 

 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form. 

 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte. 

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

 • Muntliga och skriftliga berättelser. 

 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet. 

 • Samtal och diskussioner samt argumentation. 

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. 

 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad. 

 

 

 

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att: 

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter och medier 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 

Så här kommer vi att arbeta:  

 • läsa olika texter från Awesome 

 • lyssna till spökhistorier 

 • diskussioner om spökhistorierna 

 • skriva kortare texter 

 • läs- och hörförståelseövningar 

 • genomgång och övningar om substantiv 

 

Bedömning- så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

 • förmåga att skriva texter 

 • förmåga att uttrycka dina tankar muntligt 

 • förmåga att läsa och förstå en text. 

 • förmåga att lyssna och förstå vad som sägs 

 • förmåga att kunna använda substantiv på rätt sätt 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: