Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garageband-låt Söndrumsskolan

Skapad 2020-11-03 12:21 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Musik
Du kommer att under fyra veckor att göra en digital musikkomposition i GarageBand. Du kommer under processens gång få lära dig att använda olika funktioner i programmet samt göra en låt med tre delar.

Innehåll

Under arbetets gång ska du utveckla följande förmågor

·       Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Centralt innehåll:

  • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang.

Viktiga begrepp:

Perioder

Dynamik

Form

Loopar

Komp

Så här kommer vi arbeta:

Vi skapar ett projekt som är indelat i tre sektioner.

Vi kommer först att arbeta med att skapa ett trumspår.

Därefter ska vi lägga in basloopar som passar till detta.

Till sist lägger vi på syntar, gitarrer eller andra instrument i form av loopar.

Du ska sedan sätta samman dessa till en egen låt.

Bedömning:

Uppgiften bedöms efter att du har lämnat in den vid arbetsområdets sista lektion.

Kopplade kunskapskrav:

Område

Kunskapskrav

Bedömning

Musikskapande

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik/skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en/sättas samman till en i vissa delar fungerande /sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Hur bra de olika looparna och kompen hänger ihop med varandra.

Hur bra de olika sektionerna hänger ihop med varandra

Hur du har varierat sektionerna enligt uppgiftens instruktion.

 

 

Utvärdering

Utvärdering görs sammanställt med andra arbetsområden i slutet av terminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: