Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knopparna - Mulleverksamhet för de yngsta barnen

Skapad 2020-11-03 12:49 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Friluftsfrämjandet, Mulleverksamhet, Knopparna

Innehåll

Med flera utbildade Mulleledare bland personalen kör vi nu igång med Mulleverksamhet även för våra yngsta barn. Kojan och Grytet kommer under höstterminen att gå till skogen med ”Knopparna” i mindre grupper varje tisdag förmiddag. Vi kommer även ha en gemensam egen samlingsplats i skogen.

Syftet med Mulleverksamheten är att upptäcka skogens värld, där barnen få erfara, upptäcka och utforska sina sinnen i naturen. Genom att barnen får ta på sig sina ”naturglasögon” ska barnen få chansen att uppleva skogen på ett flexibelt, spontant sätt och skapa en gruppsamhörighet genom gemensamma upplevelser.

Ritualer och sånger ska skapa struktur i våra utflykter medans pedagogerna blir till medupptäckare som skapar tillfällen för upptäckande, undersökande samt reflektion. Lust och glädje ska alltid vara kärnan i Mulleverksamheten. Barnen får även lära sig grunderna i naturvett och säkerhet och få en grundförståelse hur man visar respekt för naturen. 

Vi uppskattar om barnen är välutrustade med kläder efter väder, vi ser till att ta med frukt och vatten till alla. 

Vi ser fram emot stora och små äventyr i skogen med ”Knopparna”! 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: