Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattinlägg

Skapad 2020-11-03 13:12 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Du skriver en argumenterande text i form av ett debattinlägg där syftet är att övertyga. Du refererar till och återger andra texter.

Uppgifter

  • Debattinlägg

Matriser

Sva
Debattinlägg

E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven uttrycker sin åsikt i ämnet och framför något argument. Eleven presenterar något från aktuell källtext. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Det som eleven presenterar från källtexten/källtexterna är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten
Argumentationen är nyanserad eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till källan/källorna. Argumentationen blir därmed som helhet effektiv.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Språk och stil
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är så tydligt att innehållet framgår. Stilen är delvis anpassad till texttypen, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig. Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga och uttrycksfulla formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: