Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik 9B_2020

Skapad 2020-11-03 13:10 i Friskolan Asken Grundskolor
Mekanik åk 9
Grundskola 9 Fysik
Mekanik är den del av fysiken som behandlar jämvikt, rörelse och krafter. Termens ursprung kommer från grekiskans mekhane, som betyder redskap. Mekanik är den äldsta och mest grundläggande delen av fysiken. Mekaniken handlar om kroppars beteende när de utsätts för krafter och förflyttningar. När du lyfter en sten eller startar en bil så utförs ett mekaniskt arbete, både med hjälp av din kropp och i bilens delar. Detta är exempel på något som kallas klassisk mekanik och används för stora och långsamma föremål. Kända personer inom detta område är Galileo Galilei, Johannes Kepler och Isaac Newton. För att kunna förklara objekt som rör sig nära ljushastigheten så formulerade Albert Einstein den berömda relativitetsteorin i början på 1900-talet. För mycket små objekt (exempelvis elektroner) så kallas området för kvantmekanik eller kvantfysik.

Innehåll

Viktiga begrepp:

- Isaac Newton

- sammansättning av krafter

- uppdelning av krafter

- att bestämma en kraft

- Newtons tre lagar

- relativ rörelse

- likformig rörelse

- olikformig rörelse

- gravitation

- tyngd

- acceleration

- acceleration vid fritt fall

- fritt fall

- kaströrelse

- kastparabel

- centralrörelse (centripetal och centrifugalkrafter)

 

 

Bedömning

Förmågor

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisning

Ni  kommer att få arbeta självständigt och i grupp med olika laborationer som ska spegla det centrala innehållet. Dessa laborationer ska ni redovisa skriftligt och visa för mig. Har ni gjort laborationerna i tid så kan ni använda era laborationsredovisningar vid slutuppgiften. Ni kommer dessutom att få träna med hjälp av en del instuderingsuppgifter. Vi kommer också att ha en del genomgångar i helklass.

Slutuppgift

Vi kommer att ha ett skriftligt test  där ni får använda er av de laborationsredovisningar och formelsamlingen som vi gjort. Ni skall även muntligt presentera en laboration (i grupp).

 

Att göra egna mål:

1. Tänk, vad som varit enkelt i arbetet med kapitel "Elektronik".

2. Vad behöver du ändra för att lyckas skaffa dig en god kunskap i tema "Mekanik"?

3. Vilken förmåga behöver du förbättra?

4. Kolla bedömningsmatrisen och självskatta dig.

5. Vad kommer du denna gång utveckla extra mycket?

 

Utvärdering:

 • Vad har du lärt dig i detta kapitel?
 • Vad var lätt?
 • Vad var svårt?
 • Vad är det som hjälper dig att lära nya saker?
 • Vad skulle du ändra på om du  fick göra om kapitlet?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömning Mekanik_2020

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Din förmåga att planera och genomföra en laboration
Du klarar att genomföra en laboration utifrån en instruktion.
Du är noggrann och arbetar systematiskt och samarbetar med din/dina gruppmedlemmar.
Du tar ett stort ansvar för laborationsarbetet och för diskussionen i gruppen framåt.
Du följer gällande säkerhetsföreskrifter.
Du använder utrustningen säkert och på ett fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Din förmåga att använda begrepp
(vid muntlig redovisning av en laboration)
Du har börjat att använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk och behärskar de flesta av kursens begrepp.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk och behärskar kursens alla viktiga begrepp.
Du visar på fysikaliska samband och använder fysikaliska modeller när du förklarar.
Du använder fysikaliska begrepp för att beskriva och förklara.
Din förmåga att använda information
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och texter som du producerar.
Du använder informationen på ett välmotiverat sätt i diskussioner och texter som du producerar.
Du motiverar och beskriver tänkbara konsekvenser. Du breddar och fördjupar diskussionerna i gruppen. Du kan anpassa dina texter till syftet och målgruppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: