Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: I skilda världar

Skapad 2020-11-03 13:13 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Planering för perioden medeltiden till kolonialiseringen.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi ska under kommande period arbeta med området från medeltiden till kolonialismen. Vi kommer att jobba med begrepp som feodalism, sjövägar, kolonier, ursprungsbefolkning och triangelhandel.

Innehåll

I skilda världar: från medeltiden till kolonialismen: 

Vi ska under kommande arbetsområde jobba med hur samhället såg ut under medeltiden. Vad som hände när européerna beslöts sig för att upptäcka andra delar av världen, hur det kom att påverka ursprungsbefolkningen på dessa platser men också hur vi kan se spår av detta fortfarande idag.  

Frågor som kommer att besvaras under arbetsområdets gång är: 

 

 • Hur såg livet ut för människor i medeltidens Europa?
 • Hur påverkade kristendomen samhället och människors liv?
 • Varför ville portugiser och spanjorer hitta en sjöväg till Indien?
 • Vilka konsekvenser fick européernas erövringar i Syd- och Mellanamerika för ursprungsbefolkningarna? 
 • Hur fungerade triangelhandeln? 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 


Vecka 

Måndag

Torsdag

45

Intro 

Medeltiden

46

Studiedag

Medeltiden 

47

Européerna upptäcker världen

Européerna upptäcker världen

48

Konsekvenserna för ursprungsbefolkningen 

Konsekvenserna för ursprungsbefolkningen Inlämning - examinerande uppgift (skriftlig) 

49

Triangelhandeln

Triangelhandeln

50

Temavecka 

Temavecka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: