Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FR9 Le francais touristique

Skapad 2020-11-03 13:20 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Skulle du överleva som turist i ett fransktalande land?! Utsätt dig inte för risken, snälla... NU blir det turistfranska!

Innehåll

Le français touristique!

LPP franska år 9

Cirka v. 45 – 50 2020

 

 

Syfte:

I arbetsområdet ska du ges möjlighet att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. Du kommer också ges möjlighet att utveckla din förmåga att förstå innehållet i talat språk och i olika slags texter. Turistfraser är användbara i alla möjliga sammanhang!

 

 

Undervisning:

Vi ska arbeta med vägbeskrivningar, tidtabeller, ”stadsbyggnader”, restaurangfraser och matord. Räkna med att varje del ges ca två - tre lektioner beroende på NP, köraktiviteter, ledigheter, sjukdom och/eller inslag av Tinder-date.  

 

A. Användbara fraser när man handlar eller äter ute blir en repetition från år7:

 

·         J’ai faim = Jag är hungrig (= ”Jag HAR hunger”

·         J’ai soif = Jag är törstig (= ”Jag HAR törst”)

·         Qu’est-ce que vous voulez?/ Vous désirez? = Vad vill ni ha?

·         Je voudrais = Jag skulle vilja ha

·         S’il vous plaît = ”please”

·         Voilà! = Varsågod!

·         L’Addition, s’il vous plaît! = Notan, tack!

·         Ca fait combien? = Hur mycket kostar det?

·         Ca fait _____ euros. = Det kostar _____________ euro.

·         Merci beaucoup = Tack så mycket

 

Du ska kunna utföra en beställning, förstå vad servitören säger, läsa en meny hjälpligt, småprata med grannen bredvid, förstå vad du ska betala.

 

 

B. Användbara ord/fraser när man tar sig från ett ställer till ett annat på franska (rep år8):

 

Des questions:

·         Où se trouve…? – Var ligger…?

·         Comment trouver…? – Hur hittar man…?

·         Vous connaissez un restaurant bon marché près d’ici? Känner ni till en billig restaurang i närheten?

·         Combien de mètres/stations/quartiers etc d’ici? - Hur många meter/stationer/kvarter härifrån?

 

 

verb i grundform

svensk översättning

användbar fras

 

 

+ en riktning, en plats, en viss gata etc

 

t.ex. Pour aller au cinéma Rex vous allez tout droit jusqu’à Rue de Mars. Vous tournez à gauche et vous continuez 100 mètres. Voilà!

aller

gå, åka, resa

vous allez

passer

gå förbi, passera

vous passez

tourner

svänga, vända

vous tournez

continuer

fortsätta

vous continuez

longer

gå längs med

vous longez

prendre

ta

vous prenez

traverser

gå över, korsa

vous traversez

monter

gå upp (för)

vous montez

descendre

gå ner (för)

vous descendez

 

Alltså: Du ska kunna be om hjälp för att hitta rätt, förstå vägbeskrivningar, och vägbeskrivningsfraser som gör att du hittar rätt.

 

 

C. Klockan, klockslag, tider & köpa biljetter, be om information om resväg och priser etc:

 

·         À quelle heure…? – Vilken tid…?

·         À quelle heure part le train/le métro pour…? – Vilken tid avgår tåget/tunnelbanan till…?

·         Comment aller à...? - Hur tar man sig till...?

Du ska kunna förstå vad du kan säga och få höra på en klassisk turistplats: en tågstation! Du ska alltså förstå typiska transportord, klockslag samt förklaringar som tar dig därifrån...

 

 

D. Broschyrer, informationsskyltar, tips på turistiga aktiviteter:

Du ska visa att du kan använda olika lässtrategier för att förstå kortare texter som en turist kan “råka ut” för (t.ex. jmf med andra språk, förstå av sammanhanget, fråga någon, sökläsa mer än läsa allt o.s.v.)

 

 

E. Kunna boka hotellrum eller airbnb:

Du ska kunna boka ett boende för dig och en person till. Antingen live, via hemsida eller i telefon.

 

 

F. Kunna småprata om sig själv och kunna ställa frågor till andra = socialprata!

 

QUI?

VEM?

COMMENT?

HUR?

POURQUOI? (Parce que)

VARFÖR? (Därför (att))

QUEL? QUELLE?

VILKEN/VILKET?

QUELS? QUELLES?

VILKA? 

OÙ?

VAR?

QUE?

VAD?

QU’EST-CE QUE?

VAD?

COMBIEN?

HUR MÅNGA?

 

 

Vi tränar detta ofta när det passar. Du ska kunna berätta om dig själv på olika sätt som passar när man träffar nya människor. Du ska dessutom kunna ställa frågor till andra. Ge gärna förslag på ämnen som ni vill kunna prata om!

 

Och kom ihåg:

Ju mer du vågar prata, desto snabbare kommer din franska att utvecklas!

 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur du använder språket muntligt samt om du förstår det som andra säger när det gäller ovanstående. Vi kommer att mäta din aktivitet vid olika tillfällen samt testa alla delar efter genomgång och träning. Vi kommer också att titta på hur du använder olika språkliga strategier som kroppsspråk, hitta andra sätt att uttrycka nästan samma sak etc.

 

 

Kunskapskrav:              Le francais touristique  (FR9)    

 

 

Betyg E

Betyg C

Betyg A

 

LYSSNA & LÄSA

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter.

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 

TALA, SKRIVA & SAMTALA

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

STRATEGIER

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning. (E)

 

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning. (C)

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning. (A)

ANVÄNDA SÅNT SOM REDAN FINNS!

Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion. (E)

 

Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion. (C)

 

Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion. (A)

 

 

 

 

 

Matriser

M2
Moderna språk matris, FRANSKA 7-9 (ur HEJA!)

E kvalitet
Detta betyg får man då man uppfyllt allt i E.
C kvalitet
Detta betyg får man då man uppfyllt allt i E och C.
A kvalitet
Detta betyg får man då man uppfyllt allt i E, C och A.
Förstå innehåll i talad franska
 • M2
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Förstå innehåll i fransk text
 • M2
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i korta och enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Beskriv & kommentera talad franska
 • M2
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
beskriv & kommentera fransk text
 • M2
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. du följer budkskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. du följer budkskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Metod för att förstå det du lyssnar på
 • M2
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använnda nnågra metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
metod för att förstå det du läser
 • M2
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Skriver & pratar franska med stöd av olika medier
 • M2
 • M2
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja ett enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Muntlig förmåga
 • M2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Uttryck dig muntligt på franska
 • M2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Metod för att förstå & bli förstå - muntligt
 • M2
 • M2
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Kulturen i fransktalande länder
 • M2
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: