Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 3 Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Skapad 2020-11-03 13:32 i Röllingbyskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Ett mål som du ska klara av är att kunna uttrycka dig både skriftligt och muntligt. Blockets mål är att arbeta med skapande av egna texter och muntliga presentationer, lära sig hur man skapar meningar som du kan använda i dina texter och presentationer.

Innehåll

Spanska Block 3

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Vecka 45-50

Syfte

 

Ett mål som du ska klara av är att kunna uttrycka dig både skriftligt och muntligt. Blockets mål är att arbeta med skapande av egna texter och muntliga presentationer, lära sig hur man skapar meningar som du kan använda i dina texter och presentationer.

 

 

Centralt innehåll

 

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

Kunskapskrav?

 

Betyg E

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Betyg C

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Betyg A

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Hur ska du visa dina kunskaper?

 

Tänk på att det är dina kunskaper som bedöms det vill säga det som står på kunskapskraven

 

Övningar

 

Du ska arbeta med övningar som kommer att hjälpa dig att träna och förbättra dina färdigheter att skriva och tala spanska. Det handlar om 4 övningar 2 muntliga och två skriftliga. Det är viktig att du arbetar med dessa övningar eftersom dessa kommer att hjälpa dig att klara examinationsarbeten.

 

Vecka 46

Onsdag 11 och torsdag 12 nov 2020: Muntlig övning

 

Vecka 47

Onsdag 18 nov 2020: skriftlig övning

Torsdag 19 nov 2020: skriftlig övning

 

Vecka 48

Onsdag 25 och torsdag 26: Muntlig övning

 

Dessa övningar kan bidra till ett högre betyg, så lämna in dem så fort du är klart.

 

 

Examination

 

Hur ska vi examinera oss?

 

Alternativ 1: Skriftlig redogörelse över en dag i ditt liv. Minst 600 ord 12 punkter, 1.5 radavstånd.

 

Alternativ 2: Kortare presentation av två olika händelser den första i muntlig form och den andra i skriftlig form. Minst 200 ord i den skriftliga presentationen

 

Alternativ 3: Längre post cad ca. 5 minuter där ni pratar om ett ämne ni vill ta framföra + att ni lämnar manuset som ligger som grund för presentationen.

 

Vi kommer att arbeta med examinationen under hela blocket.

 
Lektioner

 

45

Okt 4

Vi ska prata om block 3

 

45

Okt 5

Vi ska samtala om betyg (Block 1 och 2)

 

46

 

47

Okt 11

 

Okt 12

 

Vi ska arbeta med muntliga presentationer och interaktion.

 

1.    Ni ska arbeta 2 och 2

 

2.    Ni kommer att få bilder som ni måste förklara med hjälp av ord som ni kommer att.

 

3.    Ni skriver ett manus för det ni ska säga.

 

4.    Budskapsmottagaren ska kunna återberätta budskapen.

 

5.    Båda medlemmarna i gruppen ska både berätta och skriva.

 

 

47

Okt 18

 

Vi ska beskriva en nyhet som ni kanske har sett på tv-nyheterna.

 

1.    Innan lektionen ska ni ha fått kunskaper om en händelse via tv-nyheterna eller en tidning.

 

2.    Du ska kunna återberätta skriftligt under lektionstid vad som informerades.

 

3.    Det ska vara minst 200 ord i din redogörelse.

 

4.    Tänk på att du ska dela med mig det du har skrivit via ett dokument (googledoc)

 

 

47

Okt 19

 

Vi ska beskriva en person.

 

1.    Du ska beskriva en person (fiktiv).

 

2.    Det ska vara minst 150 ord i din redogörelse.

 

3.    Tänk på att du ska dela med mig det du har skrivit via ett dokument (googledoc)

 

 

48

Okt 25

 

Okt 26

 

Vi ska arbeta med muntliga presentationer och interaktion.

 

1.    Ni ska arbeta 2 och 2

 

2.    Ni ska beskriva i muntligt form en känd person.

 

3.    Ni skriver ett manus för det ni ska säga först.

 

4.    Mottagaren ska kunna återberätta budskapen.

 

5.    Båda medlemmarna i gruppen ska både berätta och skriva.

 

 

49

Dec 2

 

Vi ska beskriva ett föremål.

 

1.    Du kommer att få se på ett föremål.

 

2.    Du ska beskriva det du ser.

 

3.    Det ska vara minst 150 ord i din redogörelse.

 

4.    Tänk på att du ska dela med mig det du har skrivit via ett dokument (googledoc)

 

 

49

Dec 3

 

Vi ska beskriva vår favorit mat.

 

1.    Du ska beskriva din favorit mat.

 

2.    Det ska vara minst 150 ord i din redogörelse.

 

3.    Tänk på att du ska dela med mig det du har skrivit via ett dokument (googledoc)

 

 

50

 

Dec 9

 

Dec 10

 

 

Vi ska göra klart examinationen

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: