Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare åk 7 - ht-20

Skapad 2020-11-03 13:52 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad gör dig riktigt glad? Vad gör dig riktigt arg? Vad har du för bra tankar och åsikter som du skulle vilja dela med dig av? Kommande lektioner kommer vi att arbeta med insändare.

Innehåll

Arbetsområde:

Att uttrycka sin åsikt och att kunna tolerera andras åsikter är viktigt för demokratin. Därför kommer vi att arbeta med insändare de kommande lektionerna.

Konkreta mål:

- Läsa och förstå insändare. Vad har de för syfte och budskap? Mottagare? Avsändare? Struktur?

- Lära dig att skriva insändare. Vad kännetecknar deras språk och struktur?

- Hur ger man respons på texter? Hur använder man sig av respons i sin skrivprocess?

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- - Skriva texttypen insändare (helhetsintryck, hur välutvecklat innehållet är, struktur, språkvariation, skrivregler m.m.)

- - Din förmåga att ge respons och bearbeta din egen text efter respons.

-

Undervisning:

Vi kommer att läsa insändare både enskilt, parvis och tillsammans och undersöka språkbruk texttypens struktur. Innan ni skriver en egen insändare kommer vi att formulera en gemensam insändare. Under skrivprocessen kommer ni dessutom få ge varandra respons och bearbeta era texter utifrån responsen.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Tes = Åsikt

Argument = anledningar till att man har sin åsikt

Motargument = Argument motståndarsidan kan tänkas ha

 

Olika typer av argument:

Sakargument - som baseras på fakta

Ex: Forskning visar att det är farligt att röka...

Känsloargument - som handlar om känslor

Ex: Tänk på oss som måste stå ut med att ofrivilligt behöver andas in er rök på busshållplatsen. Tycker ni att trots att vi själva inte röker ska bli sjuka?

 

Språkliga knep:

För det första...För det andra...osv.

Först och främst…

Till att börja med..

Min åsikt är….

Som avslutning…

 

Att utveckla sin argument med hjälp av sambandsord som:

eftersom

därför att

genom att

på grund av

 

Tips insändarens struktur:

Rubrik (Locka till läsning, vad handlar insändaren om?)

Inledning (Bakgrund till varför du har din åsikt och presentera din åsikt)

Argument 1

Argument 2

Argument 3

ev. Motargument och bemötande av motargumentet

Avslutning (t.ex. slutkläm, kort sammanfattning, uppmaning, upprepa din åsikt)

Signatur

 

 

Uppgifter

 • Inlämning insändare

 • Mall insändare och exempel på insändare

 • Arbetshäfte - insändare

 • Insändare

 • Insändare

 • Insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Insändare åk 7 - ht-18

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva text
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: