Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen år 4

Skapad 2020-11-03 13:54 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Är du hungrig, kurrar magen? Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. Din kropp består av olika delar t ex hjärna, lungor och skelett. Men vad är det som pågår där inne-det ska du få lära dig nu! Syftet med arbetet är att du ska lära dig hur kroppen fungerar och hur organen samverkar samt hur vi kan ta hand om vår kropp på bästa sätt.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer du få kunskaper om:

 • Kroppens energi
 • Huden och känseln
 • Våra muskler
 • Skelett
 • Blod och hjärta
 • Andning
 • Kroppens reningsverk
 • Matspjälkning
 • Hjärnan och nerverna 

Målet med undervisningen:

Syftet med arbetet är att du ska lära dig hur kroppen fungerar och hur organen samverkar samt hur vi kan ta hand om vår kropp på bästa sätt.

Ord och begrepp:

cell, organ, pigment, blodomlopp, blodkroppar, näringsämnen, lever, lungor, magsäck, njurar, matstrupe, magsaft, saliv, spjälka, puls, benmärg, nerver, tunntarm, tjocktarm, ändtarm, hjärta, hjärna, skelett, leder

Arbetssätt:

 • Läsning i Biologiboken s.110-147
 • Se och diskutera filmer, till exempel film om matspjälkningen
 • Arbete i mindre grupper
 • Aktiviteter

Bedömning:

 • Hur du samtalar och diskuterar de olika arbetsområdena
 • Hur du aktivt deltar i de praktiska uppgifterna
 • Kunskapskoll
 • Utvärdering och reflektion kring det vi lär oss

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Människokroppen ht 20

Bedömningsmatris för arbetsområdet Människokroppen Vt- 2017

På väg att nå målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samband i människokroppen
Du kan utveckla din förmåga att diskutera kring hälsa, sjukdom och pubertet.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Biologiska sammanhang och begrepp
Jag ser att du behöver utveckla dina kunskaper i biologi.
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Kropp och hälsa
Människans organ
Du behöver utveckla din förmåga att se samband mellan kroppens olika organ. Dess namn, utseende, placering och samverkan.
Du kan på ett enkelt sätt förklara kroppens olika organ. Delarnas namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara kroppens olika organ. Delarnas, namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara kroppens olika organ. Delarnas namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Systematiska undersökningar
Kroppen
Du behöver utveckla din förmåga att genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: