Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-11-03 13:59 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har sett att vår barngrupp har ett stort rörelsebehov och uttrycker stor glädje då vi rör oss till sång och musik.

Innehåll

Nuläge

Barnen tycker om att dansa, sjunga och röra sig till musik vilket vi vill uppmuntra.

 

Mål

Att alla barn ska få träna sina grovmotoriska färdigheter som åla, krypa, gå, springa, hoppa, balansera och snurra. 

 

Syfte

Utveckla barnens intresse för hälsa och rörelse samt träna barnens grovmotoriska rörelser.

 

Genomförande

Vi har planerad rörelse en gång i veckan.

Vår miljö tillåter att barnen spontant kan få tillgång till rörelse material som balansplattor kryptunnel och "snurrgunga".

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar med hjälp av foton.

Ansvar

Pedagogerna på avdelningen

Uppföljning

Vi utvärderar löpande.

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: